Търсене
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички продукти на фирмата

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА ФИРМАТА

   абсорбер KSA на вибрациите на отоплително тяло до Та=200°С РУВЕКС АД
   автомат за почистване на филтри РУВЕКС АД
   автоматичен диференциален байпасен клапан Honeywell DU146 РУВЕКС АД
   адаптор ø16х3/8” за филтър Oventrop РУВЕКС АД
   активен звукозаглушител ASD РУВЕКС АД
   акумулаторна батерия - 9,6V РУВЕКС АД
   алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL GL\D РУВЕКС АД
   алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL MIX РУВЕКС АД
   алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL OSCAR РУВЕКС АД
   алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL VOX РУВЕКС АД
   алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL ISEO РУВЕКС АД
   алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL KLASS РУВЕКС АД
   алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL VIP РУВЕКС АД
   алуминиеви лири за баня МАКЕТ РУВЕКС АД
   апарат за запояване на полипропиленови тръби PEŠTAN РУВЕКС АД
   баланс вентил с двойно регулиране, фланцови, Honeywell V6000 Kombi-F-II РУВЕКС АД
   бойлер DE DIETRICH с две серпентини DIETRISOL B РУВЕКС АД
   бойлер DE DIETRICH - газов РУВЕКС АД
   бойлер Drazice OKC 200 NTRR с две серпантини РУВЕКС АД
   бойлер Drazice OKCE NTRR с две серпантини РУВЕКС АД
   бойлер Drazice с една сепрентина OKC NTR 0,6 МРа РУВЕКС АД
   бойлер Drazice с една серпантина OKC NTR 1МРа РУВЕКС АД
   бойлери DE DIETRICH B800 - 1000 РУВЕКС АД
   бойлери DE DIETRICH B800/2-2 - B1000/2-2бойлери DE DIETRICH B800/2-2 - B1000/2-2 РУВЕКС АД
   бойлери DE DIETRICH BP 150, 200, 300, 400 и 500 РУВЕКС АД
   бойлери Drazice за косвен подгрев на водата 1 MPа РУВЕКС АД
   вакуумно-тръбни слънчеви колектори DIETRISOL РУВЕКС АД
   вентил срещу попарване Honeywell РУВЕКС АД
   вентил ъглов секретен Honeywell РУВЕКС АД
   вентилаторен конвектор KFC IO РУВЕКС АД
   вентилаторен конвектор KFC IV РУВЕКС АД
   вентилаторен конвектор KFC MO РУВЕКС АД
   вентилаторен конвектор KFC MOB РУВЕКС АД
   вентилаторен конвектор KFC MV РУВЕКС АД
   вентилаторен конвектор KFC MVB РУВЕКС АД
   вентилаторен конвектор KFT РУВЕКС АД
   вентилаторни конвектори FKCM РУВЕКС АД
   вертикални електрически бойлери DE DIETRICH COR-MAIL РУВЕКС АД
   водогреен чугунен котел DE DIETRICH GT 220 РУВЕКС АД
   водогреен чугунен котел DE DIETRICH GT 330 РУВЕКС АД
   водогреен чугунен котел DE DIETRICH GT 430 РУВЕКС АД
   водогреен чугунен котел DE DIETRICH GT 530 РУВЕКС АД
   водогреен чугунен котел DE DIETRICH GTU 120 РУВЕКС АД
   водогреен чугунен котел DE DIETRICH GTU 120 FF РУВЕКС АД
   водогреен чугунен котел DE DIETRICH GTU 1200 FF/V 130 РУВЕКС АД
   водогреен чугунен котел DE DIETRICH GTU 1200/V 130 РУВЕКС АД
   водогреен чугунен котел на твърдо гориво DE DIETRICH CF124 РУВЕКС АД
   врата EPU за ревизия от неръждаема стомана с решетка за задно ветилиране В 140х Н 2000 РУВЕКС АД
   врата EPU за ревизия от неръждаема стомана с решетка за задно ветилиране В 150х Н 300 РУВЕКС АД
   врата EPU за ревизия от неръждаема стомана с решетка за задно ветилиране В 200х Н 300 РУВЕКС АД
   врата EPU за ревизия от неръждаема стомана, В 140х Н 200 РУВЕКС АД
   врата EPU за ревизия от неръждаема стомана, В 150х Н 300 РУВЕКС АД
   врата EPU за ревизия от неръждаема стомана, В 200х Н 300 РУВЕКС АД
   въздухо-охлаждаеми термопомпени агрегати LRAH РУВЕКС АД
   въздуховодни системи от предварително изолирани панели Р3 DUCTAL РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH C230 … ECO РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH C310 … ECO РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH CITADINE 2.24-II/2.24 II FF/2.28 FF РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH CITY 1.24-II BI, BC 80 РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH CITY 1.24-II BS РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH CITY 1.24/1.24FF РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH CITY 24 BIC-II РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH CITY 3.24-II FF BI РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH CITY 3.24-II FF BS РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH CITY 3.24/3.24FF РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH DTG 130 ECO.NOx РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH DTG 130FF РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH DTG 230 S РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH GT 120 РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH INNOVENS MC 15-25 LP/BS... РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH INNOVENS MC 15-25, MC 15 LP-25 LP РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH INNOVENS MC 35-115 РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH MCR 24 РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH MCR...MI РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH WHE РУВЕКС АД
   газов котел DE DIETRICH ZENA MS 24 MI РУВЕКС АД
   горелка DE DIETRICH G 100 S - газова РУВЕКС АД
   горелка DE DIETRICH G 200/1 S - газова РУВЕКС АД
   горелка DE DIETRICH M 100 - нафтова РУВЕКС АД
   горелка DE DIETRICH M 200 - нафтова РУВЕКС АД
   горелка DE DIETRICH M 300 - нафтова РУВЕКС АД
   горелка DE DIETRICH M 42 - нафтова РУВЕКС АД
   група за допълване VF06, за затворени отоплителни системи Honeywell РУВЕКС АД
   група за допълване, за затворени отоплителни системи, Honeywell VF04 РУВЕКС АД
   датчик FM46 - външен РУВЕКС АД
   двойно регулиращ баланс вентил, Honeywell V5010 Kombi-3-plus BLUE РУВЕКС АД
   двупътен вентил V136 Honeywell PN16, DN15/25 РУВЕКС АД
   двутръбна система MNG HONEYWELL РУВЕКС АД
   декоративна решетка за конвектори KFC и KFT - долна РУВЕКС АД
   делител EНS на димните газове 0,6 мм РУВЕКС АД
   делител на димните газове EНS с извод за горивната камера 0,6 мм РУВЕКС АД
   дигитално управление за конвектори KFC и KFT - в кутия РУВЕКС АД
   дигитално управление за конвектори KFC и KFT - монтирано РУВЕКС АД
   дистанционно управление за конвектори KFC и KFT РУВЕКС АД
   дистанцираща скоба EAB РУВЕКС АД
   дъждовна регулируема розетка ERK РУВЕКС АД
   дъждовна шапка ERH за покривна розетка РУВЕКС АД
   дъждовна шапка ERH за тръбен елемент РУВЕКС АД
   дюза ERDIN EN плюс според DIN 1856 част 1 РУВЕКС АД
   електрически бойлер DE DIETRICH COR-EMAIL BLOC РУВЕКС АД
   електрически вертикален бойлер Drazice OKCE РУВЕКС АД
   електрически вертикален бойлер Drazice OKHЕ РУВЕКС АД
   електрически котел PCP РУВЕКС АД
   електрически котел ЕЛЕКТРОНЕН MSE без разширителен съд РУВЕКС АД
   електрически котел ЕЛЕКТРОНЕН с разширителен съд МRE 380V РУВЕКС АД
   електрически котел ЕЛЕКТРОНЕН с разширителен съд МRE/K С КОЛЕКТОР 5 Л. РУВЕКС АД
   електрически котел КОНТАКТОРЕН MS без разширителен съд РУВЕКС АД
   електрически котел КОНТАКТОРЕН MX без разширителен съд РУВЕКС АД
   електрически котел КОНТАКТОРЕН с разширителен съд МR РУВЕКС АД
   електрически малообемен бойлер Drazice TO РУВЕКС АД
   електрически модул PCP РУВЕКС АД
   електрически модул ЕЛЕКТРОНЕН 380V РУВЕКС АД
   електро задвижка HONEYWELL РУВЕКС АД
   електро задвижка за колектор RUVEX РУВЕКС АД
   електронен радиаторен регулатор Honeywell (HR40N) РУВЕКС АД
   заваръчен апарат SM2 РУВЕКС АД
   зарядно устройство - 9,6V РУВЕКС АД
   зонална система за отопление Honeywell РУВЕКС АД
   измервателен вентил Honeywell V5000Y/X кombi-3-plus RED с фиксирана пропускливост РУВЕКС АД
   изолационна тръба S = 20 мм РУВЕКС АД
   изолационна тръба S = 30 мм РУВЕКС АД
   изолация за подово отопление RUVEX РУВЕКС АД
   инвертори 1,1..30kW, IP21/IP54, Honeywell NXL HVAC РУВЕКС АД
   инструмент EW-Flex за монтаж на флексибъл РУВЕКС АД
   инструмент за сглобяване на радиатори Global РУВЕКС АД
   кombi-DP мембрана Honeywell V5012C РУВЕКС АД
   калибратор РУВЕКС АД
   канализационни PVC муфи FIRAT РУВЕКС АД
   канализационни PVC тръби FIRAT РУВЕКС АД
   канализационни тапи PEŠTAN PVC РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN 45° коляно РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN - PVC 4BAR SDR51 (125-315mm) РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN - PVC 4BAR SDR51 (32-110mm) РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN 67° коляно РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN 87,5° коляно (125-315mm) РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN 87,5° коляно (32-110mm) РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN PVC разклонител двоен 45° РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN PVC разклонител двоен 67° PVC РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN PVC разклонител двоен 87,5° PVC РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN PVC тройник К 45° (големи) РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN PVC тройник К 45° (малки) РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN PVC тройник К 67° РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN PVC тройник Т 87,5° (големи) РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN PVC тройник Т 87,5° (малки) РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN муфа PVC РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN ревизия PVC РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN редукция PVC (големи) РУВЕКС АД
   канализационни тръби PEŠTAN редукция PVC (малки) РУВЕКС АД
   капак EKS за блокиране на конденза 140/200 (за подходящата врата за ревизия с удължение и ограничител) РУВЕКС АД
   капак ESA за коминна шахта с фиксиращи болтове РУВЕКС АД
   кит за удължаване на захранващ кабел на потопяеми помпи РУВЕКС АД
   клема Z5 за мълниезащита РУВЕКС АД
   климатик DAIKIN FTXR Е РУВЕКС АД
   климатик DAIKIN FVXS РУВЕКС АД
   климатик DAIKIN FVXS В РУВЕКС АД
   климатик DAIKIN RUN/FTUN 25 D РУВЕКС АД
   климатик DAIKIN RYN/FTYN 35 D РУВЕКС АД
   климатик DAIKIN RYN/FTYN 50 F РУВЕКС АД
   климатик DAIKIN RYN/FTYN 60 F РУВЕКС АД
   колектор за подово отопление с Tоpmeter РУВЕКС АД
   колектори PRIZMASELECT™ РУВЕКС АД
   коляно EBO 15° РУВЕКС АД
   коляно EBO 30° РУВЕКС АД
   коляно EBO 45° РУВЕКС АД
   коляно EBO 90° РУВЕКС АД
   коляно EBR 90° с RV РУВЕКС АД
   коляно EBV регулируемо 0-30°, за коминна система за подналягане E(X°)=L1-60+L1*cos(X°) F(X°)=L1*sin(X°) РУВЕКС АД
   коляно EBV регулируемо 0-90° без ревизия, за коминна система за подналягане РУВЕКС АД
   коляно EBV регулируемо 0-90° с ревизия, за коминна система за подналягане РУВЕКС АД
   комбиниран вертикален бойлер Drazice DZD OKC РУВЕКС АД
   комбиниран хоризонтален бойлер Drazice OKCV РУВЕКС АД
   коминен елемент DICHTSILI РУВЕКС АД
   коминен елемент EEM-K с оттичане на конденза РУВЕКС АД
   коминен елемент EEM-M РУВЕКС АД
   коминен елемент ERA U с променлива дължина 200-400мм без скоба РУВЕКС АД
   коминен елемент ERA U с променлива дължина 200-400мм и скоба РУВЕКС АД
   коминна система DW-ALKON от неръждаема стомана РУВЕКС АД
   коминно тяло EDE 540 РУВЕКС АД
   коминно тяло EDE 640 РУВЕКС АД
   коминно тяло ERO РУВЕКС АД
   коминно тяло EVE РУВЕКС АД
   комплект EW-Flex за съединяване (тръба/флексибъл - флексибъл/тръба - флексибъл/флексибъл) РУВЕКС АД
   комплект куфар за монтаж на полипропиленови тръби PEŠTAN PPR РУВЕКС АД
   кондензно гърне ЕКМ с дренажна тръба РУВЕКС АД
   конзола за разширителен съд EC118 – до 25 литра РУВЕКС АД
   крака за вентилаторни конвектори KFC и KFT РУВЕКС АД
   лежащ бойлер DE DIETRICH L РУВЕКС АД
   лента за стена RUVEX РУВЕКС АД
   лира за баня JUNIOR РУВЕКС АД
   лира за баня MARABU ХРОМ РУВЕКС АД
   лира за баня КDO, THERMAL TREND РУВЕКС АД
   лира за баня КM, THERMAL TREND РУВЕКС АД
   лира за баня КO, THERMAL TREND РУВЕКС АД
   лири за баня Екотермал РУВЕКС АД
   матрица РУВЕКС АД
   мембранен предпазен клапан Honeywell SM120 РУВЕКС АД
   мембранен предпазен клапан за затворени отоплителни системи Honeywell SM152 РУВЕКС АД
   микропроцесорно у-ние EASYMATIC ЗА CITY СТЕННИ КОТЛИ FM50 РУВЕКС АД
   микропроцесорно у-ние EASYRADIO ЗА CITY СТЕННИ КОТЛИ AD201 РУВЕКС АД
   моторен вентил за зонов контрол Honeywell V4044C, V4044F РУВЕКС АД
   моторен вентил за зонов контрол, Honeywell V4043C РУВЕКС АД
   насипна изолация 12кг/чувал РУВЕКС АД
   неутрализираща кутия ENI I-25 РУВЕКС АД
   ножица РУВЕКС АД
   облицовъчна двойна стена EWA РУВЕКС АД
   огнепреградител ОП-70/б800-1000 РУВЕКС АД
   огъвачка РУВЕКС АД
   окомплектовка за алуминиеви радиатори РУВЕКС АД
   основа за подово отопление RUVEX РУВЕКС АД
   оттичане DABL90 на кондензата ъглов профил 90° 18 х 1 едностранно поставена отгоре муфа РУВЕКС АД
   панели за въздуховодни системи P3 DUCTAL РУВЕКС АД
   панелни радиатори HEAT LINE тип 22 РУВЕКС АД
   пасивен шумозаглушител ARE за големи съоръжения<15db РУВЕКС АД
   пасивен шумозаглушител ARE за големи съоръжения<20db РУВЕКС АД
   пластмасов U-сифон ESE = 18 мм РУВЕКС АД
   плоски селективни слънчеви колектрори DIETRISOL РУВЕКС АД
   плъзгащ се елемент EWS на облицовъчната стена РУВЕКС АД
   подкачваща тръба ø15х1 РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC 45° коляно РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC 90° коляно РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC коляно женско РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC коляно мъжко РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC муфа РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC преход с външна резба РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC преход с вътрешна резба РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC редукция РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC тройник РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC тройник женски РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC тройник мъжки РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC тройник редуктивен РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, PPRC тръба PN20 РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, кран лукс хром РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, кран лукс хром скрита глава РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, пета за стена с вътрешна резба РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, сферичен кран РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, тефлонов накрайник РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, холендър женски РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби FIRAT, холендър мъжки РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR капа РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR коляно 45° РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR коляно 90° РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR коляно женско РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR коляно мъжко РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR коляно пета женско РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR коляно пета мъжко РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR муфа РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR прехвърляща дъга РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR преход женски/месинг РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR преход мъжки/месинг РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR преход холендър РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR преход холендър/месинг РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR редукция РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR редукция за извод от тръба Ж РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR редукция за извод от тръба М РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR редукция М-Ж РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR скоба РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR сферичен кран РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR сферичен кран с изпускател РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR тапа РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR тройник РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR тройник с външна резба РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR тройник с вътрешна резба РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR тройник-редукция РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR тръба (l=4m) PN16 РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPR тръба (l=4m) PN20 РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, PPRC STABI тръба РУВЕКС АД
   полипропиленови тръби PEŠTAN, планка за монтаж на коляно пета РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване GRUNDFOS CH РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване GRUNDFOS JD BASIC РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване GRUNDFOS JET СИСТЕМА РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване GRUNDFOS JP РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване GRUNDFOS JP BASIC РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване GRUNDFOS KP РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване GRUNDFOS KP BASIC РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване GRUNDFOS MQ РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване WILO - MC РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване WILO - MHI РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване WILO - MP РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване WILO - SILENT MASTER РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване WILO - WJ РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване WILO ХИДРОФОРНИ УРЕДБИ РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване WILO/HWJ РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване WILO/LG PB РУВЕКС АД
   помпа за водоснабдяване WILO/SALMSON PB РУВЕКС АД
   помпа за отводняване WILO - TMW РУВЕКС АД
   помпа за отопление GPD С ХОЛЕНДЪР РУВЕКС АД
   помпа за отопление GRUNDFOS РУВЕКС АД
   помпа за отопление GRUNDFOS ALPHA + РУВЕКС АД
   помпа за отопление GRUNDFOS ALPHA PRO РУВЕКС АД
   помпа за отопление GRUNDFOS CR РУВЕКС АД
   помпа за отопление GRUNDFOS MAGNA РУВЕКС АД
   помпа за отопление GRUNDFOS UP - В РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - BL РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - IL РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - IPL РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - SOLAR STAR - ST РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - STAR - RSB РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - STAR - Z РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - STAR E РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - STAR RS РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - STRATOS РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - TOP - E РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - TOP - RL РУВЕКС АД
   помпа за отопление WILO - TOP - S РУВЕКС АД
   помпа за отопление Wilo-CronoLine-IL РУВЕКС АД
   помпа за отпадни води GRUNDFOS РУВЕКС АД
   помпа за отпадни води GRUNDFOS AP 50B РУВЕКС АД
   помпа за сондажи GRUNDFOS РУВЕКС АД
   помпа за сондажи WILO РУВЕКС АД
   предпазен клапан по температура с двоен сензор Honeywell TS130 РУВЕКС АД
   прес - машина, акумулаторна UP75 РУВЕКС АД
   прес - накрайници РУВЕКС АД
   пресконтрол GRUNDFOS PC22 РУВЕКС АД
   пресконтрол за защита от суха работа GRUNDFOS PC22Р РУВЕКС АД
   пресмашина - акумулаторна, ø16-32 - комплект РУВЕКС АД
   пресмашина - електрическа РУВЕКС АД
   пресмашина - ръчна РУВЕКС АД
   пресостат, ЕДНОПОЛЮСЕН РУВЕКС АД
   пресостат, МОНОФАЗЕН РУВЕКС АД
   преходник EAZ за регулатор на тяга към тройник с болтове Z130 РУВЕКС АД
   преходник EUZ за регулатора на тяга към извода за горивната камера РУВЕКС АД
   присъединителни маншети AIANSCHLUMA (двойка) РУВЕКС АД
   промивна филтърна комбинация, Honeywell miniPlus-FK06 РУВЕКС АД
   радиаторен вентил прав РУВЕКС АД
   радиаторен вентил прав за адаптор, мед РУВЕКС АД
   радиаторен вентил прав за свръзка 24x19 РУВЕКС АД
   радиаторен вентил прав за свръзка 3/4’’ РУВЕКС АД
   радиаторен вентил ъглов РУВЕКС АД
   радиаторен вентил ъглов за адаптор, мед РУВЕКС АД
   радиаторен вентил ъглов за свръзка 24x19 РУВЕКС АД
   радиаторен вентил ъглов за свръзка 3/4’’ РУВЕКС АД
   радиочестотен стаен термостат за отопление Honeywell (Y6630D) РУВЕКС АД
   радиочестотен термостат с разширена функционалност Honeywell CM927, CM921 РУВЕКС АД
   разширителен съд DUKLA AQUAMAT РУВЕКС АД
   разширителен съд за соларна инсталация DIETRISOL РУВЕКС АД
   ревизионен отвор EDP за почистване без фикс. дължина L3 РУВЕКС АД
   ревизионен отвор EPD за почистване без фикс. дължина L1 РУВЕКС АД
   ревизионен отвор EPD за почистване без фикс. дължина L2 РУВЕКС АД
   ревизионен отвор EPO за почистване с фикс. дължина L3 РУВЕКС АД
   ревизионен отвор ЕРD за почистване без фикс. дължина L1 РУВЕКС АД
   ревизионен отвор ЕРD за почистване без фикс. дължина L2 РУВЕКС АД
   ревизионен отвор ЕРD за почистване без фикс. дължина L3 РУВЕКС АД
   ревизионен отвор ЕРО за почистване с фикс. дължина L3 РУВЕКС АД
   регулатор Z/ZUK на тяга Z 130, ZUK130, Z 180, ZUK180 РУВЕКС АД
   регулатор на налягане със скала за задание, Honeywell D06F РУВЕКС АД
   регулатор на тяга FR124, HONEYWELL РУВЕКС АД
   регулаторr на налягане Honeywell РУВЕКС АД
   редукция ERE тип 1: Муфа (муфата от тип 1 е макс. 2 светли сечения по- малко от MW) РУВЕКС АД
   редукция ERE тип 2: Конус РУВЕКС АД
   резeрвоари Dehoust РУВЕКС АД
   резачка РУВЕКС АД
   решетка ELG за ветилиране (поцинкована) РУВЕКС АД
   ръчни радиаторни вентили Honeywell (V300) РУВЕКС АД
   самопочисващ фин филтър с обратно промиване, Honeywell F76S РУВЕКС АД
   секретен вентил прав за свръзка 24x19 РУВЕКС АД
   секретен вентил прав за свръзка 3/4’’ РУВЕКС АД
   секретен вентил прав за адаптор, мед РУВЕКС АД
   секретен вентил прав’ РУВЕКС АД
   секретен вентил ъглов РУВЕКС АД
   секретен вентил ъглов за адаптор, мед РУВЕКС АД
   секретен вентил ъглов за свръзка 24x19 РУВЕКС АД
   секретен вентил ъглов за свръзка 3/4’’ РУВЕКС АД
   секретни радиаторни вентили Honeywell (V330) РУВЕКС АД
   сензор за налятане РУВЕКС АД
   сензор за ниво РУВЕКС АД
   силикон Z9 310 мл до 230°С РУВЕКС АД
   система за пренос и нагнетяване GRUNDFOS HYDRO MULTI-E РУВЕКС АД
   системата EW + EW/FU от неръждаема стомана РУВЕКС АД
   системи за нагнетяване GRUNDFOS H1000 РУВЕКС АД
   скоба EKL РУВЕКС АД
   скоба EMA на стената РУВЕКС АД
   скоба EMK на стената „К“ РУВЕКС АД
   сонда Dehoust Euroflex3 РУВЕКС АД
   сонда за бойлер CITY - AD138 РУВЕКС АД
   стабилизирани полипропиленови тръби без алуминий Coestherm® Hexa® РУВЕКС АД
   стационарен бойлер Drazice OKCE NTR/2,2 kW РУВЕКС АД
   стенни газови котли TESY GBR 24G01 SN21; GBA 28G01 SN21 РУВЕКС АД
   стоящи електрически бойлери DE DIETRICH COR- EMAIL РУВЕКС АД
   стяга за заваръчен апарат РУВЕКС АД
   табло за управление WILO-ESK1 РУВЕКС АД
   температурен контролер с вграден часовник и един управляващ изход, Micronik200 Honeywell РУВЕКС АД
   температурен контролер с компенсация по външна температура SDC, SMILE Honeywell РУВЕКС АД
   термичен мотор HONEYWELL РУВЕКС АД
   термозадвижка РУВЕКС АД
   термостат AD137 - стаен, програмируем РУВЕКС АД
   термостат AD140 - стаен РУВЕКС АД
   термостат XE-70 Honeywell T6370/T6371, 230Vac, двутръбен конвектор РУВЕКС АД
   термостат XE-70 Honeywell T6372/T6373, 230Vac, двутръбен конвектор РУВЕКС АД
   термостат XE-70 Honeywell T6374/T6375, 230Vac, четиритръбен конвектор РУВЕКС АД
   термостат XE-70, 230Vac, управление на термопомпа и климатизатор, Honeywell T6376/T6377 РУВЕКС АД
   термостат с разширена функционалност Honeywell CM707, CM702, CM701 РУВЕКС АД
   термостат с разширена функционалност, тънък с много модерен дизайн Honeywell CM907, CM901 РУВЕКС АД
   термостат стаен конвекторен Honeywell РУВЕКС АД
   термостатен вентил аксиален HONEYWELL РУВЕКС АД
   термостатен вентил долу-долу Honeywell РУВЕКС АД
   термостатен вентил радиаторен прав HONEYWELL РУВЕКС АД
   термостатен вентил радиаторен ъглов HONEYWELL РУВЕКС АД
   термостатен вентил четирипътен Honeywell РУВЕКС АД
   термостатен смесителен вентил със защита от прегряване, Honeywell TM200 РУВЕКС АД
   термостати Honeywell РУВЕКС АД
   термостатна глава HONEYWELL РУВЕКС АД
   термостатна глава HONEYWELL THERA 4 РУВЕКС АД
   термостатна глава Honyewell (T7000) РУВЕКС АД
   термостатна глава THERA 4 DESIGN HONEYWELL РУВЕКС АД
   термостатна глава с изнесен осезател HONEYWELL РУВЕКС АД
   термостатни разпределителни радиаторни вентили Honeywell (V2230, 40, 50, 60) РУВЕКС АД
   трипътен ротационен вентил Honeywell PN6, DRG РУВЕКС АД
   трипътен ротационен вентил PN6, компактен Honeywell РУВЕКС АД
   трипътен смесителен вентил Honeywell РУВЕКС АД
   трипътен термовентил РУВЕКС АД
   тройник EFA 45° без плъзгащ се елемент на облицовъчната стена РУВЕКС АД
   тройник EFA 90° без плъзгащ се елемент на облицовъчната стена РУВЕКС АД
   тройник ЕТВ с болтове (до Ø160 мм = 2 болта, от Ø180 мм = 4 болта) РУВЕКС АД
   тръба COES с алуминиева вложка РУВЕКС АД
   тръба DABL за отичане на кондензата 250 мм 18 х 1 с едностранно поставена муфа РУВЕКС АД
   тръба DABL за отичане на кондензата 500 мм 18 х 1 с едностранно поставена муфа РУВЕКС АД
   тръба FIRAT с алуминиева вложка РУВЕКС АД
   тръбна изолация RUVEX РУВЕКС АД
   тръбна изолация АЕРОФЛЕКС KFLEX РУВЕКС АД
   тръбна скоба AKB с муфа за оттичане на кондензата 18мм РУВЕКС АД
   увеличител ERE тип 1: Муфа (муфата от тип 1 е макс. 2 сечения от по- голямата от MW) РУВЕКС АД
   увеличител ERE тип 2 Конус РУВЕКС АД
   удължение EVP за врата за ревизия L=250/150, В 140х Н 200 РУВЕКС АД
   удължение EVP за врата за ревизия L=250/150, В 150х Н 300 РУВЕКС АД
   удължение EVP за врата за ревизия L=250/150, В 200х Н 300 РУВЕКС АД
   удължение EVV за присъединяването на горивната камера РУВЕКС АД
   удължение HSV 1000мм РУВЕКС АД
   удължителен модул AVM (допълнително към основния модул)<15db РУВЕКС АД
   удължителен модул AVM (допълнително към основния модул)<20db РУВЕКС АД
   универсален адаптор A250 E за монтаж на регулатор за тяга към димоотходна тръба ZUK 250, ZUK 250 SG РУВЕКС АД
   универсален адаптор F250 E за монтаж на регулатор за тяга към димотходна шахта ZUK 250, ZUK 250 SG РУВЕКС АД
   универсален ограничител на тягата ZUK 250 РУВЕКС АД
   универсален ограничител на тягата ZUK250 SG (затихваща клапа) РУВЕКС АД
   универсални скоби HSF и HSFD за закрепване към под или таван (500мм) РУВЕКС АД
   уплътнение QD за скоба до 200°C РУВЕКС АД
   управление за конвектори KFC и KFT РУВЕКС АД
   филтър Honeywell РУВЕКС АД
   филтър за възвратен вентил EURA РУВЕКС АД
   филтър нафтов, двутръбна система Oventrop РУВЕКС АД
   филтър нафтов, еднотръбна система Oventrop РУВЕКС АД
   филтър с регулатор Honeywell РУВЕКС АД
   филтър самопочистващ се РУВЕКС АД
   флексибълна тръба EW-Flex вкл. к-т за свързване от 4 части (1-4) РУВЕКС АД
   флуидконтрол WILO FC РУВЕКС АД
   холендри за помпа - комплект РУВЕКС АД
   холендър - прав РУВЕКС АД
   холендър - ъглов РУВЕКС АД
   хоризонтални електрически бойлери DE DIETRICH COR-EMAIL РУВЕКС АД
   цифров термостат XE99 за конвектори, 24 Vac, с до 2 SPST изхода, Honeywell T8574/T8575 РУВЕКС АД
   цифров термостат XE99 за конвектори, 24 Vac, с до 2 SPST изхода, T8574/T8575 РУВЕКС АД
   челюсти РУВЕКС АД
   четирипътен ротационен вентил PN6, компактен, Honeywell V5244A РУВЕКС АД
   четирипътни разпредлителни вентили Honeywell V2202/12, V2220 РУВЕКС АД
   четрипътен ротационен вентил Honeywell PN6 РУВЕКС АД
   шина лепяща RUVEX РУВЕКС АД
   шумозаглушител RAGM за димни газове<15db РУВЕКС АД
   шумозаглушител RAGM за димни газове<20 db РУВЕКС АД
   шумозаглушител RAGM за димни газове<25 db РУВЕКС АД