1/3 от фирмите у нас не мислят за енергийна ефективност

Вижте също...