pixel

1 млн. работни места в бизнеса с възобновяеми източници

Секторът на възобновяемите енергийни източници е работодател на над един милион души в Европа. Той е генерирал оборот от около 143 600 000 евро през 2014 г., според нов доклад, публикуван от EurObserv’ER – орган, който следи тенденциите в областта на възобновяемите енергийни източници в Европа.

Страните с най-висок дял на ВЕИ работните места са Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания, сочи докладът, озаглавен „Състояние на възобновяемите енергии в Европа“. По-малките страни имат по-малко заетост в този сектор.

Що се касае до оборота, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Дания и Испания се радват на най-високите проценти за миналата година.

Вятърната енергия е основният двигател на растежа във ВЕИ индустрията. Този раздел от ВЕИ енергетиката е работодател на над 324 000 души и оборотът му възлиза на 48,3 милиарда евро за 2014 г.

В доклада се казва, че вятърната енергия е и водещ фактор за инвестициите във възобновяеми енергийни източници през последните години. Между 2013 г. и 2014 г. инвестициите в проекти за производство на възобновяема енергия са се увеличили значително – най-вече във вятърната енергетика.

Пазарът на фотоволтаични енергия е достигнал плато в Европа и този сектор има оборот от 16,4 млрд евро и наброява 120 000 работни места, според доклада. Термопомпите и биогоривата са на следващо място с обороти от 13,8 млрд. евро и 13,4 млрд евро съответно. Производството на биогаз, малките ВЕЦ, термалните слънчеви системи и геотермалните системи са сектори, които отчитат оборот от порядъка на 1,3-6,1 милиарда евро.

greentech.bg

Може да харесате още...