10,3 милиона души работят в сектора на възобновяемите енергийни източници

Вижте също...