pixel

10 правила срещу пожарите в бита през зимата

10 правила срещу пожарите в бита през зимата

Особено внимание трябва да се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли.

Зачестилите през последните дни случаи на възникнали пожари, вследствие неправилна употреба на отоплителни уреди или забравени включени такива е основателна причина всички да се замислим за изправността на системите и уредите ни за отопление през зимата; за мерки, които могат да бъдат взети с цел превенция на подобен род инциденти; за вниманието, от което изискват средствата ни за отопление, предупреждават от пресслужбата на дирекцията на полицията във Варна.

А след като възрастна и сама жена загуби живота си след задушаване в дома си, при възникнал по същите причини пожар, е редно да се замислим и за това дали не можем да обърнем малко повече внимание на нашите възрастни и самотни съседи и роднини – да ги навестим, да проверим отоплителните им уреди, да им помогнем с избора на такива, да поговорим с тях за опасностите и да изострим вниманието им към рисковите ситуации.

Особено внимание трябва да се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли.

Ето някои практични съвети, които са полезни за недопускане на пожари през отоплителния сезон или поне за намаляване на тяхната честота:
1. Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;
2. Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди;
3. Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;
4. Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, трябва да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите;
5. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;
6. Категорично е забранена употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;
7. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;
8. Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
9. Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими материали.
10. Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

Спазването на тези елементарни правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.

През започналия отоплителен сезон ще бъдат използвани различни начини за отопление от населението, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно ползване.

При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени – с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации. При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта места. Възможни са неправилно устройване на локалните отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива, което увеличава опасността от възникване на пожари, предупреждават от пресслужбата на дирекцията на полицията във Варна.

При възникване на проблемни въпроси, свързани с осигуряването на пожарната безопасност през отоплителния сезон, граждани, фирми и организации могат да се обръщат към съответната районна служба за пожарна безопасност и защита на населението за консултации.

Може да харесате още...