pixel

1028 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване е прието в пунктовете на организациите за оползотворяване на отпадъци от началото на годината

1028 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване е прието в пунктовете на организациите за оползотворяване на отпадъци от началото на годината

От началото на 2013г. до юли включително са предадени 1028 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от двете организации по оползотворяване на отпадъци – „Елтехресурс“ АД и „Екобултех“ АД, с които Столична община има сключен договор. Фирмите са ангажирани да събират, осигуряват временно съхранение предварително третиране и предаване за оползотворяване и обезвреждане отпадъците.

   Събирането на ИУЕЕО се извършва по предварително утвърден от Столична община годишен график, публикуван на интернет страницата на СО и на двете организации. За удобството на гражданите е създадена възможност за организиране на предаването на ИУЕЕО и в неработни дни. Заявки от граждани могат да бъдат подавани на следните телефони:

За всички райони на Столична община (с изключение на Овча Купел и Красна поляна) се приемат заявки на национален тел. – 0 800 14 100 и 0885 77 00 4:
– понеделник-петък от 8.30 до 19.30 часа;
– събота и неделя от 10.00 до 17.00 часа;

В случай, че 0800 14 100 не работи по технически или други причини, или гражданите желаят да подадат заявка извън посочените часове на тяхно разположение е автоматично записване на тел. секретар – 02/945 59 30.

Мобилните групи на фирмата обслужват гражданите всеки ден (включително събота и неделя) от 9.00 до 19.30 часа. Отпадъците от ИУЕЕО се извозват от подадените в заявките адреси.

За райони Красна поляна и Овча купел заявки за извозване на ИУЕЕО се приемат от понеделник до събота от 9.00 до 17.30 часа:
– телефоните за заявки от понеделник до петък са 441 50 56 и 0885 90 90 97;
– телефонът за заявки в събота е 0884 444 048;

Двата района се обслужват ежедневно от понеделник до събота при постъпили и записани в графика за извозване заявки. Извозването и приемането на отпадъците е безплатно за гражданите.

Категориите електрическо и електронно оборудване, които се приемат от двете организации са големи и малки,домакински уреди, информационно и телекомуникационно оборудване, потребителски уреди, осветителни тела, Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване), електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт, Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи), уреди за мониторинг.

sofia.bg

Може да харесате още...