pixel

15 кандидат-консултанти за удължаването на живота на V и VI блок на “Козлодуй”

Към настоящия момент 7 чуждестранни фирми (западноевропейски, руски и американски) и 8 български фирми са закупили тръжни документи за участие в обявената от АЕЦ “Козлодуй” обществена поръчка за “Комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове V и VI на АЕЦ “Козлодуй”. Това съобщи пресцентърът на централата.

Към този момент в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки възложителят няма право да огласилицата, закупили документация. Основните изисквания към кандидатите са общодостъпни и са обявени в сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Срокът за закупуване на документация е 09 май 2011 г.  Заявления за участие се приемат до 19 май. На 20 май подадените заявления ще бъдат разгледани от комисия, определена със Заповед на изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Кратка хронология:

* На 15 юли 2010 г. Съветът на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД взема решение за стартиране на процедура на договаряне с обявление на тема “Комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”.
* На 21 септември 2010 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изпраща пакета документи за одобрение от принципала “БЕХ” ЕАД за даване на разрешение за обявяване на процедурата.
* На 13 януари 2011 год. принципалът “БЕХ” ЕАД издава разрешение на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за обявяване на процедурата с ограничен бюджет.
* На 17 февруари 2011 г. процедурата е обявена в Регистъра за обществени поръчки, Държавен вестник и Официален вестник на Европейската комисия. Документацията е публикувана и в Интернет сайта на Агенцията за обществени поръчки и в сайта на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

econ.bg

Може да харесате още...