pixel

15 млн. евро инвестиции за повече енергийна ефективност

С инвестирането на повече от 15 млн. евро по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в иновативни технологии за оползотворяване на енергийния потенциал и въвеждане на енергоефективни решения ще се повиши енергийната ефективност и ще се намалят емисиите на парникови газове. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на икономиката и енергетиката Красин Димитров по време на встъпителната конференция за представяне на програмата, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, съобщиха от МИЕ.

Програмата обхваща две области – „Енергийна ефективност“ и „Възобновяема енергия“. Тя ще се изпълнява до месец април 2017, като средствата по нея възлизат на 15 600 288 евро, 85% от които са безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е редуциране на емисиите на СО2 с 35 хиляди тона, подчерта заместник-министър Димитров. По нея ще се финансират проекти за оползотворяване на хидроенергийния потенциал, насърчаване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия за отопление в сгради и местни отоплителни централи. Насърчават се и проекти за производство на горива на основата на биомаса. Приоритет ще се даде на болници, социални домове, сгради, предоставящи социални и административни услуги, училища. С цел намаляване разходите за енергия на общините в България програмата е насочена и към реализиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност в отоплението на държавни и общински сгради, допълни Димитров.

По думите му Министерството на икономиката и енергетиката като оператор на програмата има надежден и опитен партньор в лицето на Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия към министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия. Според заместник-министър Красин Димитров днешната среща между потенциалните бенефициенти по програмата от българска страна и норвежките партньори ще доведе до успешно сътрудничество. Ще даде възможност на българските фирми да почерпят опит и в областта на социалната и корпоративната отговорност, успешно прилагана от норвежките фирми.

Официален гост на конференцията бе и Н. Пр. Гюру Катрина Викьор – посланик на Кралство Норвегия. Тя обяви, че това е една от най-значимите програми, които се финансират у нас от Норвегия и изрази увереност, че с нея се поставя началото на ползотворен двустранен диалог. Норвегия има повече от 100 години опит в оползотворяването на хидроенергетиката, който ще споделят с българските партньори в рамките на програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

lev.bg

Може да харесате още...