150,000 системи Daikin Altherma са вече продадени

150,000 системи Daikin Altherma са вече продадени

Daikin е пазарен лидер при високоефективните термопомпи.

Dаikin Altherma беше представена през 2006 г. Сега, пет години по-късно, има продадени повече от 150000 системи. Това постижение представя целенасочените усилия на Daikin Europe да развива своята гама за термопомпи, както и мрежата за продажба и поддръжка в цяла Европа. Резултатът: Daikin сега е лидер на пазара на термопомпени системи в Европа.

Използване на дългогодишен опит с термопомпите, за да се отговори на нуждата от ефективно отопление

В светлината на глобалното затопляне и изчерпващите се запаси от изкопаеми горива, пазарът е гладен за устойчиви и енергийно ефективни алтернативи на традиционните системи за отопление. По тази причина, през 2006 г. Daikin представи термопомпената система въздух-вода Daikin Altherma, която извлича енергия от външния въздух, за да осигури ефективно отопление и битова гореща вода. Благодарение на 50 години опит на Daikin в термопомпената технология, Daikin Altherma получи незабавен успех, като през 2007 г. имаше продадени 10 000 системи.

Изключителните експлоатационни характеристики на системата бяха потвърдени през 2009 г. Тогава Daikin Europe NV е беше първата фирма в сектора на термопомпи въздух-вода, на която беше присъден екоетикет за нискотемпературната система Daikin Altherma. Този етикет осигури на пазара независимо потвърждение, че експлоатационните характеристики на Daikin Altherma за ниско температурни приложения са съгласно екологичните критерии за термопомпи на територията на ЕС.


Вижте също...