180 производители на слънчеви панели ще изчезнат до 2015 г.

Вижте също...