180 производители на слънчеви панели ще изчезнат до 2015 г.

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!