pixel

20-етажна пасивна офис сграда във Виена

Концепцията за „Passivhaus“ води до построяването на сгради, които използват много ефективна изолация и внимателно планиране за намаляване на потреблението на енергия дотолкова, че постройката може да бъде енергийно самодостатъчна. В този случай обаче не става дума за къща, а за първата многоетажна офис сграда – първата, официално сертифицирана като отговаряща на стандарта.

Офис-сградата RHW.2 във Виена, Австрия, е с двадесет етажа и 260 метра височина. Тя предоставя работно пространство за 900 служители. Според Passivehouseplus, „енергийната концепция на сградата е категорична: енергията се осигурява от фотоволтаична система, както и от система за комбинирано производство на топлина, охлаждане и електричество. Дори отпадъчната топлина от центровете за данни се използва. Охлаждането отчасти идва от коритото на Дунава. Решаващият фактор за постигане на стандарта за пасивна къща е радикалното повишаване на ефективността на фасадата, връзките между строителните елементи, механичните системи – та дори и кафе машината. В комбинация с оптимизирана система за засенчване, нуждата от отопление и охлаждане е намалена с 80% в сравнение с конвенционалните високи сгради“.

Сградата е проектирана от Atelier Hayde Architekten на австрийската Raiffeisen-Holding Group, построена е от Strabag AG с помощта на консултантите от Vasko+Partner.

Ето какво гласят данните за енергийното й потребление:

Отопление:

– 40% – от система за комбинирано производство на топлина, охлаждане и електроенергия (CHCP)
– 38% – от отпадната топлина от центровете за данни
– 7% – геотермална
– 15%  – от местна топлофикация

Охлаждане:

–  28% – водно от Дунав
–  8% – геотермално
– 29% – компресионни чилъри
– 33% – абсорбционни чилъри

Електричество:

–  60% – KWKK
– 1% – от фотоволтаика
– 39% – от Виена-ток

greentech.bg

Може да харесате още...