pixel

280 литра топла вода дневно, ако не отчетат топломерите ни

Омбудсманът на „Топлофикация-София“ Деян Дянков предупреди, че ще начисляват автоматично 280 литра топла вода на ден за абонатите на дружеството, които не са осигурили  достъп за отчитане на топломерите.

Служебният разход ще се въвежда след тримесечен период, в който инспекторите не са имали достъп до домовете на гражданите. Освен това той ще се начислява на член от домакинството.

Той коментира, че с подобни сметки в момента най-често са необитаеми жилища, в които не може да се отчете разходът на вода. Засега техният брой не е голям. Собствениците, които са таксувани по този начин, ще имат право да обжалват само в съда.

„Санкциониране по законов ред се налага и в случаите, когато има разминаване в отчитането на индивидуалните и общите водомери  и то надвишава 30%. Тогава е много вероятно да става дума за кражба“, коментира Донков. При такова положение се налага задължителна проверка от топлинен счетоводител на „Топлофикация-София“.

В случаите, в които общият водомер не е бил в изправност, за времето между последните две проверки, общото количество вода ще се отчита на база данните от индивидуалните водомери, като се добавят количествата, начислени за жилища без такива уреди.

Почти всички клиенти са получили изравнителните сметки от 1 май 2015 г. до 30 април 2016 г. Те могат да направят рекламации пред топлинния счетоводител в рамките на 30 дни от получаването им.

Потребителите, които не са имали възможност да осигурят достъп до домовете си, трябва да се свържат с топлинните счетоводители и да се уговорят за допълнителна отчетна дата.

pariteni.bg

Може да харесате още...