pixel

317 нарушители са осъдени за кражби на ток за две години в Североизточна България

317 нарушители са осъдени за кражби на ток за две години в Североизточна България

Общо 317 са осъдените нарушители за кражба на ток през 2015 и 2016 година в Североизточна България по данни на Енерго Про. Само 8 от нарушителите са получили ефективни присъди, а други 83 – условни. Всички останали са наказани с пробация, съобщиха от компанията.

За същия период електроразпределителното дружество Енерго Про Мрежи, което обслужва Североизточна България, е съставило над 4600 констативни протокола за извършени нарушения, вследствие на което са начислени над 31,6 милиона кВтч. електроенергия.
 
Неправомерното потребление на ток, което най-често се осъществява чрез незаконно присъединяване към мрежата или чрез въздействие върху електромерите, е инкриминирано деяние съгласно чл. 234в на Наказателния кодекс. Законът санкционира потребление на електроенергия, което не се отчита от средствата за търговско измерване и съответно не се заплаща.
 
Кражбите на ток ощетяват българската енергетика и всички клиенти, които коректно заплащат сметките си за електроенергия. Много често незаконните присъединявания към електроразпределителната мрежа носят риск както за нормалното функциониране на съоръженията, така и за самите извършители.
 
Енерго Про продължава да влага значителни усилия и средства за противодействие на кражбите на електроенергия. Служителите на Компанията разполагат със съвременна техника. Разработени са програми за анализиране на потреблението и откриване на районите с най-високи загуби, провеждат се специализирани обучения на персонала, посочиха от компанията.

publics.bg

Може да харесате още...