340 хил. лв глоба за “Топлофикация-София”

340 хил. лв глоба за “Топлофикация-София”

Комисията за защита на конкуренцията установи (КЗК), че „Топлофикация София” е извършила нарушение на чл. 21 от ЗЗК, съобщиха оттам.

То се изразява в злоупотреба с господстващо положение на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в сгради етажна собственост (СЕС).

Нарушението може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, като възпрепятства навлизането на нов конкурент на пазара за дялово разпределение на топлинна енергия на потребители в сградите.

Комисията наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 338 хил. лв.

„Топлофикация София“ е предприятие с господстващо положение на регионалния пазар на продажба и пренос на топлинна енергия за битови нужди, като в същото време участва и на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия и се явява конкурент на подателя на искането „ПМУ Инженеринг” .

Проучването установи, че Топлофикация София е злоупотребило с господстващото си положение, като е забавило навлизането на своя нов конкурент на пазара на предоставяне на услугата дялово разпределение на топлинна енергия.

В продължение на 3 месеца – от средата на декември 2011 г. – до средата на март 2012 г. топлопреносното предприятие е отказало да сключи договор с “ПМУ Инженеринг” за извършване на услугата, като междувременно е предприело действия за привличане на клиентите на своя конкурент и за придобиване на права за работа със съответния модел уреди. В писма до потребителите, в които предлага услугите си, „Топлофикация София” не ги информира, че е необходимо да сменят уредите си „Минол Местехник“, които единствено “ПМУ Инженеринг” може да отчита, с нови – „Сименс“ или „Сенсус“, в случай на избора му за топлинен счетоводител.

Санкцията е формирана въз основа на приходите на дружеството от дялово разпределение на топлинна енергия за 2011 г. Комисията освен това е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението и прекратяването му в хода на производството, веднага след намесата на КЗК.

energyonline.bg


Вижте също...