pixel

5 причини да изберем хибридна система за отопление на големи сгради с кондензен котел и термопомпа

hoval

Проучването за най-добра система за отопление отнема много време на всеки от нас. Проверяваме всички възможности, сравняваме технически параметри, ефективност, разходи, стойност на инвестицията. Много са факторите, които накланят решението ни в една или друга посока. Най-често на везните поставяме изборът между газ и ток – газов котел или термопомпа. Две ефективни системи, но с различни предимства. Добрите новини днес са, че вече имаме решение, с което да получим максимална ефективност от двата източника в една система и това е хибридната система с кондензен газов котел и термопомпа от Hoval.

5 причини за избор на хибридна система:

Максимална ефективност в голям диапазон от мощности. Съвместната работа на газовия котел и термопомпата ни позволява да използваме най-доброто представяне на съоръженията в най-добрия момент. Термопомпата работи изключително ефективно в преходните отоплителни сезони, когато навън е студено, но температурите не са прекалено ниски, например над 5°С. Тогава термопомпата работи в щадящ за нея режим и с висок коефициент на ефективност COP, което осигурява нисък разход на електрическа енергия. Когато външната температура значително се понижи и достигне минусовите диапазони, понякога дори и повече от -15°С, тогава термопомпата работи с по-малък коефициент на трансформация и често може да се достигне до разход 1:1 между потребената електрическа енергия и отдадената топлинна мощност. Това не е икономично и тук вече газовият котел може да ни осигури икономия и ефективност. В сравнение с термопомпата, той работи с много малък разход на газ в този студен период от годината.

hoval

Термопомпа въздух-вода Hoval Belaria® fit и кондензен газов котел Hoval UltraGas®2 са перфектната хибридна комбинация.

Ниски разходи за отопление и топла вода. Благодарение на гъвкавата ефективност между газовия котел и термопомпата разходите за топлинна енергия могат да бъдат сведени до минимум. Използваме този източник, който ни дава най-нисък разход на енергия и това се отразява в сметката за топлинна енергия. Термопомпата Hoval Belaria® fit и газовият кондензен котел Hoval UltraGas®2 използват обща контролна система TopTronic® E. Благодарение на тази смарт система се осигурява пълен синхрон между двете системи и това е напълно автоматично. Необходима е единствено първоначална настройка на системата от сервизен техник на Hoval, при която се задават желаните стойности и превключването между термопомпата и котела при различните режими и външни температури става автоматично. За разлика от отоплението, чийто разход е свързан с температурите както извън сградата, така и вътре в нея, разходът за затопляне на битовата гореща вода е постоянен. Температурата на студената вода е почти константна около 10°С и тя трябва да бъде затоплена до 45-60°С, преди да стигне до консуматорите. За затоплянето ѝ може да се ползват и термопомпата и котела, като се прецени за всеки конкретен случай кое ще бъде най-ефективно и икономично. Възможно е лятно време термопомпата да затопля водата много икономично и да съчетава режимите БГВ и охлаждане, а през зимата затоплянето на топлата вода да се осигури от котела. Това е още едно гъвкаво приложение, което допринася за намаляването на режийните разходи.

hoval

С Belaria® fit могат да се планират ефективни системи с голям дял на възобновяема енергия. Като моновалентна система е възможна до 1,4 MW. Бивалентните хибридни системи могат да доставят до 4 MW енергия – в зависимост от необходимото съотношение възобновяема енергия.

Разумна инвестиция. Инвестицията в хибридна система си заслужава и бързо може да бъде изплатена. Ако имаме сграда с необходима отоплителна мощност, например 200 kW, за да осигурим икономично отопление само с термопомпа, ние трябва да изберем термопомпа, която да осигури 200 kW отоплителна мощност дори в най-студените дни. Ако сравним инвестицията в термопомпи и газов котел за една и съща мощност, то ще видим, че цената на термопомпената система е много по-голяма от тази на системата с газов кондензен котел. Tова хибридното решение дава разумния баланс с инвестицията. Ако изберем термопомпа Belaria® fit с мощност, равняваща се на 50% от изчислената необходима топлинна мощност на сградата, можем да осигурим 80% от годишната консумация на топлинна енергия. За останалите 20% ефективно решение би било да изградим хибридна система с кондензен газов котел UltraGas®2, който ще осигурява пиковите потребности на топлина през студените дни. Изградена по този начин, система с термопомпа въздух-вода и кондензен газов котел покрива изискванията за голям дял на възобновяеми енергийни източници в отоплителните системи. По този начин могат да бъдат изпълнени рентабилно дори и големи отоплителни централи.

hoval

Пример. За 150 kW отоплителна мощност ще бъдат необходими две термопомпи Belaria® fit 85. При избор на хибридно решение ще бъде необходима само една термопомпа с мощност 85 kW и един котел UltraGas®2 с мощност 150 kW.

Удължава се експлоатационният живот на съоръженията. Когато системите работят в най-икономичния режим, работният им цикъл е значително намален в годишен план, осигуряват се най-добрите експлоатационни условия, а това удължава и техният живот. Разбира се, допълнително е необходимо и регулярното им сервизиране и поддръжка.

Резервираност. Дори и най-качествените съоръжения трябва да бъдат профилактично проверявани и сервизирани. Добре поддържаната техника винаги работи с по-добри параметри без промяна в ефективността. И термопомпите и котлите имат нужда да се проверяват поне веднъж годишно. Това означава, че ще има прекъсване на тяхната работа, докато протича профилактиката. Когато имаме хибридна система, каквато е например системата с термопомпа Hoval Belaria® fit и кондензните котли Hoval UltraGas®2, имаме и резервираност. Термопомпата може да продължи да работи, докато сервизният техник обслужва котела и обратно. Непрекъснатата работа е особено важна понякога, например в болници, производствени сгради, спортни зали и други обществени и свързани с производство сгради.

hoval

Редовната годишна профилактика осигурява най-добрите резултати и ниски разходи на хибридните системи от Hoval.

#Бонус предимство – още едно допълнително предимство, е че с избора на Hoval UltraGas®2 сте готови за бъдещата газова технология, защото той е готов да работи на биогаз и водород Н2 (в процентно съотношение) и превключването към новите източници става изключително лесно.

Ако Ви предстои инвестиция в отоплителна система, свържете се с експерт от Hoval и се консултирайте за най-доброто хибридно решение за Вашия обект.

Ако се интересувате от ефективните решения за спествяване на енергия от Hoval, прочетете още тук.

Може да харесате още...