6,1 ГВт вятърни електроцентрали са пуснати в Европа през първите 6 месеца на 2017 г.

Вижте също...