70,46% от клиентите на EVN Топлофикация в Пловдив със сметка под 100 лева през декември

Вижте също...