pixel

70 млн. евро ще струва първият етап от хранилището за радиоактивни отпадъци

70 млн. евро ще струва първият етап от хранилището за радиоактивни отпадъци

Изграждането на първата фаза от Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО) , включително и прилежаща инфраструктура, ще струва 70 млн. евро. За него през юни тази година ще бъдат отпуснати 72 млн. евро, изцяло осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Това каза днес пред журналисти изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДПРАО) Дилян Петров.
 
Петров обясни, че за разполагането на НХРАО са разгледани четири възможни площадки, като площадка „Радиана“ на територията на АЕЦ „Козлодуй“ е била избрана след внимателен анализ. След проведена оценка за въздействие на околната среда и обществени обсъждания, наскоро бе одобрен и Подробният устройствен план (ПУП) на съоръжението, което на практика дава зелена светлина за изграждането му. Целта на националното хранилище е да събира отпадъците от спрените блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“. То ще влезе в списъка на обекти от национално значение, като вече влезе сред ключовите за националната сигурност на България.
 
Само ниско- и средно радиоактивни отпадъци
 
Окончателният технически проект на първия етап на съоръжението, който се изготвя от Westinghouse Electric Spain, DBE technology (Германия), Enresa (Испания) и български подизпълнители, трябва да бъде представен на 15 март.  Стойността на договора за проекта е 8 млн. евро.
 
Изпълнител на самото хранилище ще бъде избран най-късно до ноември 2013 г., а строителството ще започне догодина.
 
Директорът на ДПРАО уточни, че в националното хранилище ще се съхраняват само ниско- и средно радиоактивни отпадъци от България, които са кондиционирани в специални железобетонни обвивки. По данни на Предприятието близо 93% от отпадъците са ниско- и средно радиоактивни, което налага и изграждането на специалното съоръжение.
 
„Процесът е строго контролиран и всяко петдесето блокче се подлага на серия от тестове. Капацитетът на етап едно от НХ, който трябва да бъде завършен през 2015 г., е 6600 контейнера. Цялото хранилище обаче е предвидено с оглед на планираните нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“, заяви Петров.
 
Той заключи, че строежът на хранилището означава завършване на цикъла на преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци в България. „Без пълен цикъл трудно може да говорим за нови мощности“, каза Петров.
 
Връщат ни отработено гориво след ’89 г.
 
Отработеното ядрено гориво (ОЯГ) няма да бъде съхранявано националното хранилище, а в специално сухо хранилище, което все още не работи. В момента отработеното гориво се съхранява в мокро хранилище, извън затворените блокове на централата в Козлодуй.
„Много дълбоки хранилища за високо радиоактивни отпадъци в момента са на „пионерски“ етап и се строят едва няколко такива, например във Финландия и Швеция. Вероятно такива съоръжения биха могли да приемат отпадъци от други страни, но това е въпрос на национална политика“, уточни Петров.
 
Традиционно отработеното ядрено гориво, излязло от АЕЦ „Козлодуй“ е било връщано в Русия за съхранение. Директорът на НПРАО заяви, че според договорите на АЕЦ „Козлодуй“ с Русия, горивото, отработено след 1989 г., се връща в България. Количеството върнато отработено гориво за целия цикъл на централата след 1989 г. ще бъде около 180 тона. По думите на Петров предстои промяна в статута на ОЯГ, което в момента в България се счита за продукт, а не за радиоактивен отпадък.

publics.bg

Може да харесате още...