79% от хладилните системи нарушават регулациите на ЕС


Проучване установи, че четири от всеки пет хладилни витрини с търговско предназначение са в нарушение на регулациите на ЕС за коректно етикетиране и енергийна ефективност. Проучването е извършено от 17 европейски агенции за надзор на пазара в 15 държави-членки на ЕС. Открити са несъответствия в техническата документация, нереални показатели за енергийна ефективност и по-малък полезен обем на хладилните системи от посочените в техническата документация.

Тестовете и мониторингът са проведени в продължение на 30 месеца като част от съвместните дейности на EEPLIANT2 в Австрия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Словения и Швеция. EEPLIANT2 е проект, координиран от ProSafe (Европейския форум за безопасност на продуктите) и финансиран от Европейския съюз по програма „Хоризонт 2020“.

В рамките на проекта са проверени техническата документация и енергийните характеристики на домашни хладилни уреди, професионални хладилни системи и консумацията на енергия на устройствата в режим на готовност. Крайните резултати разкриват несъответствия в 40% от домакинските хладилници, 79% от професионалните хладилници и 80% от тестваните продукти в режим на готовност.

Реалните характеристики на 23 от 29 модела професионални хладилни витрини, тествани в независима сертифицирана лаборатория, са показали сериозни разминавания с посочените в техническата документация. При 15 модела хладилни витрини с търговско предназначение е измерена консумация на електроенергия, по-висока от посочената с повече от предписаното допустимо отклонение. Повече от половината проверени системи имат измерен полезен обем, значително по-нисък от декларирания в документацията.

Много от участниците в проверката са изненадани и загрижени за голямото несъответствие в трите групи продукти. Предприети са наказателни мерки за производителите на несъответстващите с регулациите продукти. Няколко модела вече са премахнати от пазара. Наложени са общо седем парични глоби.

Вижте също...