pixel

80 на сто от европейците искат страната им да генерира по-малко боклуци

Повечето европейски граждани смятат, че собствената им държава генерира твърде много отпадъци, според ново изследване. Проучването на тема “Отношението на европейците към управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите“ показва, че за 96% от анкетираните е важно Европа да използва своите ресурси по-ефективно. 68% казват, че това е много важно за тях.

В рамките на ЕС 9 от всеки десет анкетирани има грижата да събира разделни хартиите (хартия, картон, кутии от напитки), пластмасите и стъклото. За разделното събиране на опасните отпадъци от домакинствата грижа имат 79% от европейците. 78% обръщат внимание на разделното събиране на металните кутии, 76% – електрическите отпадъци и 74% – кухненски отпадъци (74%). Лидер в статистиката е Австрия с 99% разделно събиране на хартията. На опашката е Румъния с едва 28% събиране на опасните отпадъци.

„Отпадъците видимо са невралгичена тема. Европейците желаят да губят по-малко. Те полагат усилия, за да практикуват това, което проповядват,“ коментира комисарят по околната среда Янез Поточник. „Това прави преминаването към икономика на кръговрата логична стъпка напред. Апетитът рециклиране е налице – сега ние трябва да доставим механизмите, които ще помогнат това да се случи“.

Запитани за начините за насърчаване на рециклирането, 71% от анкетираните са заявили, че самото уверение, че техните отпадъци ефективно се рециклират, би ги убедило повече да събират разделно. Мнозина биха искали повече и по-добри схеми за рециклиране и компостиране на отпадъци в своята област (59%). 59% ще приветстват финансови стимули, а 51 биха се радвали на по-удобни начини за разделно събиране на отпадъци в дома си.

Осем от всеки десет души (83%) казват, че избягват разхищаването на храни и други видове отпадъци. Това те правят чрез закупуване на точно това, което им трябва.

Трима от всеки четирима (77%) полагат усилие да ремонтират развалените или счупени електроуреди, преди да помислят да си купят нови.

Двама от всеки трима (67%) даряват или продават вещите си за повторна употреба.

Приблизително шест от десет души избягват да купуват стоки с „обилни“ опаковки (62%).

60% използват акумулаторни батерии.

59% пият чешмяна вода, за да се избегнат натрупването на пластмасови шишета.

По отношение пластмасовите отпадъци 96% от европейците са съгласни, че са необходими повече инициативи от страна на индустрията, за да се ограничи натрупването на пластмасови отпадъци и да се увеличи рециклирането.

94% са съгласни, че е по-добре да бъдат предоставяни сведения за това кои пластмаси се рециклират.

93% са съгласни, че производството на не-рециклируеми пластмаси трябва да бъде спряно. На тяхно място трябва да се използват такива, които подлежат на рециклиране.

92% са съгласни, че трябва да се вземат мерки за намаляване на употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, като например пазарски торбички.

По-голямата част от анкетираните (94%) има готовност да подкрепи разработването на общоевропейска цел за намаляване на количествотоотпадъци, които попадат в моретата и океаните. Най-малко девет от десет души казват, че ще подкрепят целите на ЕС относно отпадъците в морските води във всички държави-членки, с изключение на Холандия. Там един от десет от анкетирани казва, че не би подкрепил такава цел. Подкрепа за общоевропейска цел за опазване на моретата от боклуците е най-висока в Малта, Португалия, Хърватия и Испания (по 98%).

greentech.bg

Може да харесате още...