pixel

9 обекта на „Булгартрансгаз“ са обявени за национални

Министерският съвет обяви 9 важни обекта на „Булгартрансгаз“ за обекти от национално значение според Закона за устройство на територията и за национални обекти според Закона за държавната собственост.

Става дума за следните обекти за разширение, модернизация и рехабилитация на газопреносната мрежа: газов хъб „Балкан“, разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, разширение на газопреносната инфраструктура паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница, преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп, преносен газопровод за Свищов, преносен газопровод до Разлог и Банско, модернизация на компресорните станции „Лозенец“, „Петрич“ и „Ихтиман“ чрез интегриране на четири газотурбокомпресорни агрегата, подмяна на северен (магистрален) газопоровод в участъка Беглеж – Дерманци –Батулци – Калугерово и подмяна на северния (магистрален) газопровод в участъка от Вълчи дол до Преселка.

Обектите получават национален статут заради голямото си значение за икономиката на България и затова, че се вписват в стратегията на европейската енергийна политика. С реализацията на проекта за газов хъб „Балкан“ например ще бъде изградена необходимата газопреносна инфраструктура, която да свърже пазарите на природен газ в региона с тези в Централна и Западна Европа, както и на държавите от Енергийната общност – Сърбия, Република Македония, Босна и Херцеговина. По този начин проектът ще допринесе за постигането на основните приоритети на европейската енергийна политика. Проектът е включен в десетгодишния план за развитие на мрежите на ENTSOG.

Може да харесате още...