AB-QM на Данфосс – перфектно управление и баланс в един вентил

AB-QM

Над 1 милион баланс вентили AB-QM са инсталирани в целия свят – доказателство, че независимите от налягането управляващи и балансиращи вентили на Данфосс са надежден избор за икономия на енергия. Изпълнените обекти доказват, че инвестициите във вентили AB-QM на Данфосс се изплащат за по-малко от 3 години.

Създадени да отговорят на индивидуалните ви нужди

От ново строителство до реновиране – създадени за Вашия бизнес.

Въпреки всички нововъведения в областта на инсталациите, все още е истинско предизвикателство да се балансира и управлява една ОВК система без независима от налягането технология. Независимите от налягането балансиращи и управляващи вентили (PIBCV) на Данфосс допринасят за съкращаване на времето за въвеждане в експлоатация, намаляване на разходите за поддръжка и за икономия на енергия, независимо дали става въпрос за реновиране или проектиране на ново строителство.

AB-QM

Лесният избор

Съществуват много типове независими от налягането балансиращи и управляващи вентили, но никой не е като AB-QM. Данфосс е пазарен лидер в независимата от налягането технология и има най-голям опит в производството на надеждна и прецизна автоматика. Независими изследователски институти стигнаха до заключението, че AB-QM предлага най-добрите управляващи характеристики в сравнение с други вентили, предлагани на пазара. С нашата разширена продуктова гама от вентили с всякакви размери и подходящи задвижки, ние Ви предлагаме перфектно управление дори и при ниски стойности на дебита.

За да направи работата Ви по-лесна, нашият опитен търговски и технически персонал ще Ви препоръча решението, което е най-добро за Вашето приложение и ще Ви осигури възможно най-доброто обслужване.

С независимите от налягането балансиращи и управляващи вентили на Данфосс ще са ви необходими по-малко на брой продукти, отколкото с конвенционалните двупътни вентили и ръчните баланс вентили. AB-QM е компактен автоматичен баланс вентил и независим от налягането управляващ вентил в едно. Това предполага по-кратко време за монтаж и пускане в действие, улеснява изчисляването и не се налага ръчно балансиране на инсталацията. Единственото, което трябва да направите, е да изберете необходимия дебит и AB-QM автоматично ще балансира инсталацията веднага след монтажа.

AB-QM

От опит знаем, че клиентите ни се сблъскват с различни проблеми, касаещи балансирането и управлението на техните ОВК инсталации. Оборудването на системата с AB-QM ще Ви помогне да  разрешите инсталацията. Тъй като AB-QM осигурява икономия на енергия, срокът на възвръщаемост е по-малко от 3 години.

Предимствата за Вас:

– Най-добри управляващи характеристики, широка гама от продукти с уникални задвижки, опитен технически екип.
– По-малко продукти, по-кратко време за инсталиране и пускане в експлоатация. Вентилът AB-QM е идеален за надграждане на сегашната ви ОВК система
– Подобрен баланс и управление, подобрен вътрешен комфорт, възвръщаемост на инвестицията за по-малко от 3 години

Перфектен контрол и баланс с AB-QM

Данфосс разработи  независим от налягането балансиращ и управляващ вентил в едно. Този вентил, в комбинация със задвижка на Данфосс, оптимизира системата ви по рентабилен начин, пести енергия и прави възможно постигането на идеален вътрешен микроклимат.

Сигурност и спокойствие

Фактът, че са инсталирани повече от 1 милион вентила AB-QM е достатъчен аргумент. Този вентил предлага нещо повече от управление и баланс на ОВК системи. Той спестява време при инсталирането, изчисляването и пускането в експлоатация на системата.
Клиентите ви ще се радват на по-голям комфорт и икономия на енергия.

Пълна гама вентили с размери до DN250

Независимите от налягането балансиращи и управляващи вентили AB-QM бяха въведени преди няколко години и пожънаха значителен успех, както е видно от дългия ни списък с отзиви за успешно осъществени проекти. Вентилите AB-QM на Данфосс са единствените независими от налягането балансиращи и управляващи вентили на пазара в диапазона от DN10 до DN250.

За всички размери вентили AB-QM Данфосс е разработил уникална серия от перфектно съгласувани с тях задвижки. Тази отлична комбинация от AB-QM и задвижка може да обслужва приложение с всякакъв размер.

AB-QM

AB-QM ви помага да бъдете по-зелени

“С вентилите AB-QM реализирахме значителна икономия на електрическа енергия (14-15%) само с регулиране на дебита на помпата за студена вода на необходимото ниво с помощта на честотни преобразуватели. Това е изгодно за нас не само от гледна точка на финансовите разходи, но то е и в унисон с дългосрочната политика на компанията за устойчиво развитие.’’ Едуард Куей – Ръководител инженерен отдел във „Fraser Centrepoint“  – клиент на Данфосс

Ние сме направили изчисленията така, че Вие да можете да се съсредоточите върху икономията на енергия и намаляване на разходите

Регулирането на температурата в помещенията е основната функция на всяка ОВК инсталация. Ето защо управляващите вентили играят решаваща роля и те трябва да  бъдат точно оразмерени за постигане на оптимални работни условия. С AB-QM се премахва необходимостта от изчисления за оразмеряване на управляващите вентили. При AB-QM вече няма нужда да изчислявате kv стойността на вентила, тъй като необходимият дебит се поддържа автоматично, когато е в рамките на диапазона на настройка. Това означава и по-голяма гъвкавост, тъй като могат да се използват няколко различни размери AB-QM за осигуряване на един и същ дебит. Простата настройка на AB-QM прави  евентуални промени на инсталацията или по-късно надграждане на системата лесни за осъществяване.

AB-QM има компактна и уникална конструкция, която осигурява 100% автономност при всякакви настройки и диференциални налягания и по тази причина изчисленията за автономност стават излишни.  Наличието на 100% автономност на вентила увеличава качеството и точността на регулиране – дори и при изисквания за нисък дебит. Това създава условия за по-добър комфорт в сградата, както и за икономия на енергия.

Оразмеряване

Когато избирате вентил AB-QM Ви е необходимо да знаете само дебита.

Как работи

Принципът на действие е толкова прост, колкото и ефективен. Вентилът AB-QM се състои от две различни части: управляващ вентил (в оранжево) и регулатор на диференциално налягане (в синьо). Интегрираната мембрана на регулатора на налягане поддържа постоянно диференциално налягане през вентила. Потокът през даден вентил се определя от стойността на коефициента kv и диференциалното налягане при вентила. Тъй като диференциалното налягане във вентила е постоянно, свръхдебитът се предотвратява и се осигурява необходимата автономност на AB-QM за регулиране на дебита.

Фигури 1-3
На илюстрациите можете да видите как действа мембраната. Ако диференциалното налягане през вентила се увеличи, мембраната веднага се придвижва надолу и затваря регулатора на налягането (2). Когато диференциалното налягане се понижи, мембраната веднага се измества отново нагоре (3).

AB-QM

За разлика от процеса на правилно оразмеряване на традиционен 2-пътен вентил, където освен желания дебит ще трябва да знаете напора на помпата и съпротивлението в останалата част на инсталацията, AB-QM спестява много време.

Предимствата за Вас:

– По-ниски разходи и по-висока енергийна ефективност;
– Богат избор на различни размери вентили и задвижки;
– Постоянно Δp при управляващия вентил, в резултат на което се постига правилно ограничаване на дебита и 100% автономнос;
– Лесно настройване и оразмеряване, 100% управляваща автономност и перфектно регулиране.

Приложения

Вентилът AB-QM на Данфосс несъмнено е най-добрият избор за управляващ вентил при системи, работещи с вода като климатични камери, вентилаторни конвектори, таванни климатици или еднотръбни радиаторни системи. AB-QM в комбинация със задвижка Данфосс осигурява необходимия дебит при всеки агрегат и поддържа хидравличен баланс в системата. AB-QM намира успешно приложение в офиси, хотели, болници, летищни терминали и в сгради, където точното регулиране на температурата e изключително важно, напр. лаборатории или съоръжения в хранително-вкусовата промишленост.

AB-QM

Перфектна съгласуваност

Данфосс предлага широка гама задвижки, които са подходящи за AB-QM. Ние можем да осигурим задвижки, подходящи за всякакъв вид управление: двупозиционно, широчинно-импулсно модулиране, термозадвижки 0-10 V и  моторни задвижки за 0-10 V  и 3-позиционно управление.

Нашите моторни задвижки са снабдени със съвременен детектор за дължината на хода, за да се гарантира пълен контрол от 0-10 V. Ето защо ви препоръчваме задвижките на Данфосс за осигуряване на перфектно пропорционално регулиране.

За повече информация, моля да се свържете
с
търговския офис на Данфосс в България,
тел. +359 2 942 49 17.