Адара Инженеринг представя услуга на Grundfos за енергийна проверка на помпени системи

Производителят на помпи Grundfos предлага у нас услуга за енергийна проверка на помпени системи с цел намаляване консумацията на енергия и финансовите разходи, съобщиха от фирма Адара Инженеринг, вносител и партньор на компанията в България.

“Енергийната проверка представлява одит на базовата консумация на енергия и преглед на разхода през жизнения цикъл на помпите и помпените системи. Анализите на разхода през жизнения цикъл (LCC – life cycle cost) са полезни, когато клиентът иска да оптимизира консумацията на избраната помпа или да избере ново помпено решение. Сред ползите са получаване на точна информация за потреблението на енергия и подобрен екологичен профил на помпените системи”, допълват от Адара Инженеринг.

Предлаганият от Grundfos пакет за енергийна оптимизация включва анализ на помпите и помпените системи и преглед на потреблението им въз основа на данните от обозначителните табелки, възрастта и оперативните им часове. Инженерният екип на Grundfos извършва енергийна проверка на територията на обекта, а клиентите получават детайлен доклад за състоянието на всички помпени системи в експлоатация, както и съвети за постигане на оптимална производителност.

“10% от потреблението на електроенергия по света се дължи на работата на помпи. Две от всеки три помпи използват с до 60% повече енергия от необходимото. Цели 4% от общата световна консумация на електроенергия може да бъде спестена, ако всеки бизнес подмени използваните помпи и помпени системи с енергийноефективни. Редовната проверка на енергийната ефективност на помпите предлага възможности за значително намаляване на разходите за бизнеса. Една индустриална сграда може да постигне около 26% годишни икономии на енергия, а един хотел например – до 80%”, допълват от Адара Инженеринг.

За контакт и повече информация – Адара Инженеринг.

Вижте също...