Адара инженеринг става официален представител за България на помпите Hermag

Адара инженеринг има удоволствието да обяви, че от месец януари 2018 г. е официален представител на чешката фирма за помпи Hermag, водещ производител на помпи с потопен ротор, съгласно стандарти ISO и API, покриващи обичайните обхвати на приложение в химическата, ядрената, петролопреработвателната промишлености и общите промишлени отрасли.

Адара инженеринг, като специализирана фирма за помпи и помпени системи ще се фокусира в предлагането и развитието на търговската мрежа на помпи с марката Hermag, символ на високо качество, произвеждани от висококачествени материали, което ги прави изключително подходящи за използване за повече от 600 вида  течности, включително взривоопасни, токсични и ценни флуиди, в работни диапазони: дебити до 650 m³/h, напори до 600 m, работна температура от  -120°C  до  +450°C, вискозитет до 200 cp.

Предимства на помпи с потопен ротор:
– Безопасни за работната и околната среда;
– Подходящи  за взривоопасни, токсични, корозионни или запалителни течности;
– Повредите на механичните уплътнения са изцяло избегнати;
– Подходящи за системи за флуиди с високи налягания, екстремални температури и високи стойности на точки на втечняване;
– Роторът и плъзгащите лагери се смазват от работната течност;
– Няма необходимост от проверка или поддържане на смазването;
– Безлагерни легла, без куплиране на вала;
– Компактен, издържан дизайн. Лесен монтаж без необходимост подравняване на връзката;
– Роторният възел е изцяло запълнен с изпомпваната течност, което води до значително снижаване на нивата на шум и вибрации.

Помпите Hermag притежават сертификат ISO 9001, издаден от TÜV SÜD, и се оперира със системата за управление на качество за постигане на отлични бизнес резултати.

Hermag е модерна и динамична компания, използваща най-нови инженерингови технологии и прогресивни изчислителни методи.

Разположена в географския център на Европа, Hermag осигурява перфектна логистична позиция на своите клиенти.

Смятаме, че партньорството ни с фирма Hermag ще бъде ползотворно, защото разполагаме с добра дистрибуторска мрежа на територията на цялата страна, както и с добре подготвен търговски и сервизен персонал.

За контакт и повече информация – Адара Инженеринг.

Вижте също...