pixel

АЕЕ продължава информационната кампания „Управление на енергийната ефективност”

Със семинари в Русе на 16 март и в Плевен на 17 март продължава информационната кампания на АЕЕ „Управление на енергийната ефективност” в шестте района за планиране. Домакини са областните администрации, съобщиха от Агенцията по енергийна ефективност.

Целта на информационната кампания на АЕЕ е повече хора от градовете и регионите да се запознаят с политиките за намаляване на енергийното потребление, изпълнението на  националните цели за енергийна ефективност и задълженията на страната като член на ЕС.

Акцентът в семинарите в Русе и в Плевен, които експертите от АЕЕ поставят, е върху  индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица в Северен централен и Северозападен район за планиране. Ще бъдат представени и  управлението на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи, контролните функции на АЕЕ при обследвания за енергийна ефективност в публичния сектор и в индустрията, както и финансови инструменти, като ЕСКО договори  и др.

Очаква се да присъстват представители на областните и общинските администрация, бизнеса, неправителствения сектор от Северен централен и Северозападен район за планиране.

В Русе семинарът на АЕЕ „Управление на енергийната ефективност”  ще се състои  на 16.03.2011 (сряда) от 13.00 ч. в Областна администрация – Русе, пл. „Свобода” №6, зала „Св. Георги”, Русе.

В Плевен семинарът на АЕЕ „Управление на енергийната ефективност”  ще се състои  на 17.03.2011 (четвъртък) от 11.00 ч. в Областна администрация – Плевен , пл. „Възраждане” №1, зала „Плевен”.

publics.bg

Може да харесате още...