pixel

АЕЕ ще засили контрола при изпълнение на индивидуалните цели за енергоспестявана

В резултат от контролната дейност на АЕЕ през 2010 са съставени 55 констативни протокола и 3 акта. Контролните проверки и контролните обследвания се планират и се извършват по утвърден график. Този график се изпълнява независимо от ограниченото  финансиране и сгъстяването на графика за отпуските на служителите в контролните отдели на АЕЕ, съобщиха от агенцията.

Извършени са контролни проверки за изпълнение на предписани в резултат от енергийни обследвания мерки по енергийна ефективност на 27 собственици на сгради – държавна и общинска собственост, 15 на собственици на предприятия, до края на годината остава 1 проверка.

Предмет на контрол са и обемът и качеството на извършените енергийни обследвания. Проверени са  7 фирми за енергийно обследване на сгради и 3 фирми за енергийно обследване на предприятия, до края на годината остава 1 проверка.

Извън утвърдения график, са проверени и фирми за енергийно обследване за изпълнението на задълженията им по ЗЕЕ (&.11, ал.2) за издаване на сертификати. Проверени са 6 фирми за издадени сертификати на 6 сгради.

Изпълнителният директор на АЕЕ инж. Кольо Колев каза, че през 2011 АЕЕ планира да увеличи контрола, свързан с изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания от задължените по ЗЕЕ лица. Тези лица са потребителите на големи количества енергия: собственици на сгради с разгъната застроена площ над 1 000 кв. м., собственици на промишлени системи с годишно потребление на енергия над 3 000 мвтч и  едрите търговци на енергия.

publics.bg

Може да харесате още...