pixel

АХИ КЕРИЪР ЕЙЧВАК БЪЛГАРИЯ

AHIAHI е част от Darwish Bin Ahmed Group, U.A.E. основана през 1964 година. Холдингът DBA развива следните „основни“ дейности посредством широко, диверсифицирано, инвестиционно порфолио и сграден фонд, собствени компании, партньорства, споразумения за представителство и джойнт венчъри.

– Строително инженерство
– Недвижими имоти и хотелиерство
– Международното представителство на големи фирми производители
– Бизнес инвестиции
– Джойнт венчър с Carrier Corporation

AHI Carrier, известна по-рано като Air-conditioning & Heating International (AHI) стана джойнт венчър с Carrier на 18 декември 2008 г. Партньорството между Carrier и AHI датира от декември 1997 г., когато е подписано първото споразумение за дистрибуция на продукти Carrier в Русия и страните от ОНД (12 страни).

Toshiba Carrier Corporation е основана през 1999 като джойнт-венчър между подразделението за климатични системи на Toshiba Corporation и Carrier Corporation. Успехът дойде бързо и през 2000 г. бяхме възнаградени от Carrier с разширяване на нашите права за дистрибуторство в Източна и Централна Африка (15 страни). От създаването на джойнт венчър „AHI Carrier „, бяха добавени нови страни, като Близкия изток, Централна и Югоизточна Европа, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка (42 страни).

Phone +359 2 948 39 60
post [email protected]
www ahi-carrier.bg
adress София, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 6, ет. 3. офис 6

Може да харесате още...