pixel

Американски учени създадоха нов соларен реактор

Американски учени създадоха нов соларен реактор

Eкип от учени от САЩ и Щвейцария създадоха прототип на устройство, което използва енергия от слънцето за производство на горива, които могат да се използват впоследствие по различен начин. Като катализатор на процеса се използва цериев окис, който подпомага разлагането на вода или въглероден двуокис до водород и въглероден окис. Полученото гориво може да се съхранява или транспортира удобно, подобно на петролните деривати.

Цериевият оксид (или т.нар. Ceria) има естествена склонност да отделя кислород при нагряване и да го поглъща при охлаждане. В новото устройство вода и въглероден двуокис се подават в камера, където цериевият окис поглъща кислорода и се получава водород и/или въглероден окис. Полученият водород може да се ползва директно в горивни клетки, а от сместта от водород и въглероден окис може да се добива сингаз.

Въпреки че в момента ефективността на устройството е доста ниска, учените са уверени, че в бъдеще могат да се намерят инженерни решения, които да я повишат значително. Въпреки че церият е от групата на редките земни елементи, той е най-разпространеният от цялата група.

greentech-bg.net

Може да харесате още...