pixel

Апартаментната абонатна станция на Данфосс

Ефективност – Надеждност – Комфорт

Апартаментната абонатна станция на Данфосс представлява самостоятелно и готово за монтаж съоръжение, включващо компактен пластинчат топлообменник с високо КПД и осигуряващо индивидуален контрол на температурата и мигновено подаване на битова гореща вода при нужда.

Концепцията на децентрализираната система я прави независима от източника на енергия. Тя е гъвкава и може да се използва с всеки източник на енергия в сградата. Това се счита за привлекателна и икономически изгодна алтернатива на традиционните отоплителни системи с котелни източници в мазето и/или електрически водоподгреватели.

Предимства на системата
Накратко, децентрализираните отоплителни системи и използването на апартаментните абонатни станции на Данфосс ви осигуряват редица предимства:

Планиране и монтаж
– Подходяща за монтаж в инсталациите на новостроящи се сгради или при реконструкция на съществуващи.
– Заема минимално пространство в апартамента – възможно е вграждане в стена или шахта.
– Конструкцията на системата включва само три щранга, което намалява времето за монтаж.

При експлоатация
– Точно и индивидуално изчисляване на сметката за всеки апартамент в комбинация с централно следене на консумацията.
– Индивидуална настройка на стайната температура и независимо производство на битова гореща вода.
–  Минимален риск от развитие на бактерията „легионела”
– Максимален комфорт при потреблението на гореща вода (35-80 kW срещу 22 kW при традиционните водоподгреватели на газ).
– Повишен енергиен коефициент на полезно действие чрез подобрена работа на системата и ниски работни температури.
– Опростената и надеждна конструкция на системата намалява до минимум разходите по поддръжката.

Решение, при което енергийният източник е без значение

Концепцията на децентрализираната система я прави независима от източника на енергия. Тя е гъвкава и може да се използва с всеки източник на енергия в сградата, например.:

– Топлофикационна централа
– Котелна инсталация
– Соларна/Термопомпена отоплителна инсталация
– Отоплителна инсталация на биомаса / Топлинна енергия от когенерация

Примери на приложения и инсталации

Топлофикационна система – Система с индиректно присъединени контури отопление и БГВ
Абонатна станция в мазето подава гореща вода за производството на БГВ и топлинна енергия на децентрализираната система и апартаментните абонатни станции. Абонатната станция в мазето е индиректно присъединена към топлофикационната мрежа и може да е в комбинация с буферен съд.

Котелна инсталация (котел на газ/нафта/пелети) – Система с индиректно присъединени контури отопление и БГВ
Котелна инсталация на газ или нафта в мазето подава гореща вода за производството на БГВ и топлинна енергия на децентрализираната система и апартаментните абонатни станции. Котелът може да е в комбинация с буферен съд.

Соларна и топлофикационна инсталация – Система с индиректно присъединени контури отопление и БГВ
Комбинирана соларна и топлофикационна инсталация подава гореща вода за производството на БГВ и топлинна енергия на децентрализираната система и апартаментните абонатни станции. Соларната инсталация с панели и буферен съд осигурява основно подаването на топлинна енергия в системата, а индиректно присъединената топлофикационна абонатна станция функционира като резервна мощност за студените дни.

Продуктова гама – Апартаментни абонатни станции на Данфосс

Оразмеряване на системата

Консултациите и диалогът при оразмеряването и избора на системата представляват основна част от нашата оферта. За да се осигури оптимална работа на системата, да има енергийна ефективност и да се задоволят индивидуалните изисквания по отношение на комфорта, оразмеряването трябва да се извърши компетентно.

Програмата за оразмеряване “DanFlat” на Данфосс е нашата платформа за структуриран и добре документиран процес на оразмеряване, който обхваща всички дялове и елементи на децентрализираната система.

Може да харесате още...