pixel

Аргументи в полза на стопанисването на горите

woods

Снимка: Petra Franke

Дървесината като източник на енергия е противоречива, главно защото горите страдат от климатичната криза. ЕС даде знак, че иска да защити повече гори. В отворено писмо научната общност вече заема позиция относно използването на енергия от дървесина.

Няколкостотин учени изпратиха отворено писмо до Европейската комисия, Съвета на Европа и Парламента. В него те призовават политиците да не изоставят напълно използването на дървесината за енергия като инструмент за опазване на климата и подчертават положителната роля, която тя може да играе като строителен материал.

Учените твърдят, че дървесината от устойчиво управлявани гори е CO2 неутрална по отношение на процесите в екосистемите.  Отстранената дървесина замества конкуренцията между отделните дървета, а управлението на горите компенсира загубите от природни бедствия чрез регулиране гъстотата на насажденията. Всъщност през цялата европейска история управлението на горите е подобрило биологичното разнообразие.

Използването на дърво като строителен материал е не само допълнителен склад за въглероден диоксид, но също така осигурява икономически достъпно жилищно пространство, което е от спешна необходимост и намалява енергийните нужди на сградите. В допълнение към заместването на изкопаемите ресурси чрез използването на материали, все повече странични продукти и рециклирана дървесина ще бъдат на разположение за осигуряване на възобновяема енергия.

Поддържането на горите и дърводобивът винаги водят до остатъци, които не могат да се използват като материал, например върховете на дървета или изгнилата основа. Освен това има добити количества, които остават на място като биомаса и подпомагат естествените процеси в гората като мъртва дървесина. При обработката на дървесина и производството на продукти от дървесина се получават остатъци като стърготини, които са подходящи за производство на енергия. Това, че дървесината е неефективна в сравнение с изкопаемите горива поради ниската си енергийна плътност, е несправедливо сравнение, тъй като изкопаемите горива ще станат в близко бъдеще недостъпни.

woods

При правилно стопанисване на горите , използване на дървесината  за енергия се явява страничен продукт от добива и обработката й и по този начин заместител на енергията от изкопаеми горива. Следователно, при секторен анализ на една стопанисвана гора, трябва да се вземат предвид материалните и енергийните потоци на цялостната система, свързана с гората и нейното използване.

Забраната за използването на дървесина от устойчиво управлявани гори за енергия и увеличаването на дела на защитените гори в ЕС не са подходящи за подкрепа на европейската политика за опазване на климата, няма да имат допълнителни предимства за биологичното разнообразие и биха възпрепятствали кръговата биоикономика.

Понастоящем Европейският съюз внася дървен материал от други региони на света. Според учените в тази ситуация е неуместно да се определят горски райони за дива природа, в които не е доказано, че живеят други видове.

Може да харесате още...