Armacell: Влажните изолационни материали не изолират!

armacell

Влажната изолация е безполезна, също както мокро вълнено палто през зимата. Тя не предпазва системите нито от загуба на енергия, нито от корозия. Влагата може да проникне в изолация чрез повредено покритие или под формата на водни пари. Последствията са не само сериозно влошаване на изолационните свойства, но и високи енергийни загуби; ако водата се разпространи по металната повърхност на тръбата в присъствието на въздух, започват корозионни процеси.

За да изследва поведението при влага и кондензация на различни изолационни материали, Институтът за строителна физика на Фраунхофер (Щутгарт) проведе практически тест от името на компанията Armacell.

Обекти на изследването са изолация от минерални влакна, PUR и FEF (гъвкава еластомерна изолация).

Конденз – смъртоносният враг на всяка изолация

За техническата изолация кондензът е смъртоносният враг номер едно. Ако влагата се образува на повърхността на тръбите или ако водната пара безпрепятствено проникне през изолацията отвън, това значи че изолационната система е отказала. Лошото при навлизането на влага е, че процесите са невидими. Кондензът попада под изолацията и достига повърхността на тръбата. Неизправността на изолацията често се разпознава само когато материалът е толкова влажен, че капе от окачения таван или образува лед върху тръбата.

armacell

Повърхностите на тръбопроводите след демонтиране на различната изолация. Снимка: armacell

Ако влагата проникне в изолацията:
– енергийните загуби се увеличават,
– под изолацията може да възникне корозия,
– може да се появи мухъл,
– възникват високи разходи за ремонт и последващи действия.

Изолационният ефект намалява бързо и в дългосрочен план изолационният материал губи своята функция. Основният въпрос при избора на изолационни материали е колко добре материалът е защитен от поглъщане на влага.

armacell

Докато водната пара е проникнала в областта на фитингите в изолацията от минерални влакна, тези области са останали сухи под изолацията FEF. Снимка: armacell

Различни изолационни материали при независим тест

Както потвърждава проучването на Института за строителна физика на Фраунхофер, изолационните материали Armaflex са много добре защитени срещу поглъщане на влага. Затвореният клетъчен еластомерен изолационен материал увеличава енергийната ефективност на техническите системи в дългосрочен план.

Използването на продукти от минерални влакна върху тръби в охладителни инсталации, от друга страна, е неизмерим риск, който може да доведе до значителни последващи разходи.

Докато затвореният клетъчен материал от еластомер има “интегрирана” пароизолация и водните пари се натрупва по цялата дебелина на изолационния слой – клетка по клетка, то при изолацията от минерални влакна той е ограничен до тънък алуминиев или PVC филм.

При практически строителни условия обаче е почти невъзможно да се изпълни ламинирането по такъв начин, че да се постигне достатъчна водонепропускливост. Окачванията на тръбите, завоите, Т-образните части, крановете, приспособленията и др. почти никога не са напълно паронепропускливи. Съответните повреди на изолационната система, които по-скоро са правило, отколкото изключение в строителната практика, бяха симулирани чрез пробиване на два малки отвори (Ø 5 mm) с дълбочина 5 mm в повърхността на три от шестте образеца. Условията за изпитване в климатичната камера бяха умишлено избрани да бъдат умерени: линиите бяха проведени със средна температура 20 ° C. определената температура на околната среда е 35°С и относителна влажност 55%. Тестът се провежда 33 дни при тези условия.

armacell

Докато водната пара е проникнала в областта на фитингите в изолацията от минерални влакна, тези области са останали сухи под изолацията FEF. Снимка: armacell

Конденз по тръбопроводите

Както при PUR, така и при изолацията от минерална вата, през този относително кратък период на изпитване вече се е натрупало значително количество влага. Дори при тези умерени условия, бариерата срещу пара не може да предотврати абсорбирането и. За разлика от това, в еластомерния изолационен материал няма дифузия на влага и повърхността на тръбата е суха.

Докато тръбата, изолирана с FEF, не показва признаци на конденз дори след 33 дни, изолацията от минерални влакна се провали още в началото на теста.

armacell

FEF изолационните материали предпазват тръбите от конденз. Снимка: armacell

Дългосрочни последици от проникването на влага

За да се изследват дългосрочните последици от поглъщането на влага, Институтът Фраунхофер направи изчисления въз основа на резултатите и симулира как ще се държат изолационните материали за предполагаем период от десет години. Докато топлопроводимостта (λ) на FEF се е увеличила с около 15% след десет години, стойността λ на минералната вата се е влошила със 77%, а изолацията на PUR със 150%. Топлопроводимостта се увеличава с всеки процентен обем съдържание на влага и изолационният ефект бързо се влошава. Последиците са не само непрекъснато увеличаващи се загуби на енергия по време на работа, но и спад в повърхностната температура. Ако това падне под температурата на точката на оросяване, се получава конденз и рискът от корозия се увеличава.

Еластомерните изолационни материали предпазват от кондензация

Само ако изолационният материал е защитен срещу поглъщане на влага, може да се предотврати образуването на кондензна вода на повърхността на тръбата и увеличаване на топлопроводимостта по време на работа. Доказателството за топлопроводимост трябва да се разбира като първоначална топлопроводимост или „суха λ стойност“ и може да вземе решение само за избора на материал в комбинация с дифузионната устойчивост на водни пари. С други думи: изолационен материал с много добра „суха λ стойност“, но ниска устойчивост на дифузия на водна пара е лош избор.

armacell

FEF изолационните материали предпазват системите от загуби на енергия. Снимка: armacell

Ако изолационният материал е напълно влажен, увеличаването на консумацията на енергия често е най-малкият проблем. Мухъл, структурни повреди, например на окачени тавани или прекъсвания на промишлените процеси поради съответната поддръжка и престой могат да доведат до огромни разходи.

Не поемайте неизчислими рискове. 

Когато използват изолационни материали с отворени клетки в хладилни приложения, проектантите и инсталаторите се  излагат на неизчислим риск, който може да им струва скъпо. Понастоящем производителите на продукти от минерални влакна рекламират, че техните изолационни материали могат да се използват и в хладилни приложения. Дори ако тези системи се продават изрично като студено изолационни материали, те са продукти с минерални влакна с отворени клетки с алуминиево ламиниране. Гаранцията на производителя от 15 години не трябва да крие факта, че в случай на рекламация потребителят носи тежестта на доказване, че е инсталирал продукта правилно.

В Германия използването на минерална вата в хладилни приложения противоречи на изискванията на DIN 4140. Разрешено е само при използване на двойна обшивка, херметично и дифузионно непропусклива, заварена или споена метална обшивка. Това обаче изисква значително време и пари и обикновено не се използва.

armacell

Студените изолационни материали трябва да имат затворена клетъчна структура на материала, висока устойчивост на дифузия на водна пара и ниска топлопроводимост. Само по този начин възможните дифузионни процеси могат да бъдат трайно намалени до минимум.

Съвет: Рискът от абсорбиране на влага от изолационни материали също е предмет на настоящата информационна кампания на Armacell.

Компанията използва инструменти като видеоклипове, инфографика, брошури и специален уебсайт, за да обясни последиците от влажната изолация.

Повече информация може да намерите в магазините на Ромстал България или на: www.romstal.bg.

Може да харесате още...