Арматура за питейна вода

Иновационност,
професионализъм,
надеждност

ОСНОВЕН ПРИНЦИП

Филтрите Honeywell с патентован начин на задно (регресивно) промиване по безотказен начин осигуряват чиста вода. Механичните замърсявания (чужди частици) се задържат от филтрираща мрежа (цедка), изработена от неръждаема стомана. Използването на тези филтри повишава степента на защита срещу разяждаща корозия в тръбопроводите; предпазва и осигурява нормална работа на скъпата арматура в цялата система на инсталацията.

Редукционно-филтриращите станции Honeywell допълнително са оборудвани освен с филтър, и с редукционен клапан за налягането. Високото качество и изпитаният метод на работа гарантират не само чиста вода и стабилизиране на налягането, но също така позволяват да се намали количеството на консумираната вода; също така се намалява обема на пространството, което е необходимо за застрояването.

HS10S
Свързването на няколко съоръжения в едно цяло: прецизен филтър, редуктор за налягането, възвратен вентил (клапан) и спирателен вентил (клапан). Блоковата конструкция намалява пространството, което е необходимо за нейното вграждане.

F76S
Прецизният филтър заедно със система за регресивно промиване е предназначен за промишлеността и жилищното строителство. Използва се в системи, в които не е необходимо да се редуцира налягането.

FK76CS
Филтрационната станция с регресивно промиване се състои от редуктор на налягането и на оборотите на съединителите с възможност за вертикален или хоризонтален монтаж.

HS74СА
Напълно автоматизирана филтрационна станция с регресивно промиване се състои от редуктор на налягането, противозамърсителен (противозаразителен) клапан,съединители и захранване чрез батерии на сервомотора за регресивното промиване.

FК74С
Високопродуктивна филтрационна станция с регресивно промиване в корпус, изработен от висококачествен пластмасов материал, с интегриран редукционен клапан и съединител.

F74С
Същата характеристика като FК74С, но без редуктор за налягането.

ЕФИКАСНА СИСТЕМА НА РЕГРЕСИВНО ПРОМИВАНЕ
В цикъла на регресивното промиване роторът образува центробежна струя, която с голяма сила изтласква водата от вътрешността на филтриращата вложка – навън. Краткото време на промиване е достатъчно за образуване на голямо налягане и ефикасно отстраняване на чуждите частици (замърсяването). По време на процеса на регресивно промиване, водата, която се доставя в система, се филтрира през втора филтрираща мрежа.

Най-новото техническо решение са филтри  технология Double Spin, която е приложена във водната станция HS10S и във филтрите F76S. Тези филтри притежават допълнително спираловидно оформена насочваща чаша и оборотна турбина в горната част на филтриращата вложка. Спираловидно насоченият воден поток предотвратява утаяването на нечистотии в горната част на вложката по време на промиването и в долната част на вложката по време на всекидневния процес на филтриране. Това техническо решение позволява по начин, който досега не е прилаган, едновременно да се почиства горната и долната част на филтриращата вложка, като за целта се изразходва минимално количество вода. Този начин на промиване спомага за по-нататъшното ограничаване на ръчното обслужване на филтрите с регресивно промиване от страна на инсталатори и потребители.

Добро решение за всеки тип инсталация
Имаме решения за всякакъв тип инсталации. При ограничена площ на застрояването най-уместното решение изисква използване на филтър F74С или филтриращо-редуцираща станция FК74С.

В по-големи нежилищни сгради, в промишлени обекти и обществени обекти, за да се осигури необходимото качество на питейната вода, най-доброто решение е използване на фланцови филтри за дребни частици.

FN09S
HABEDO*- филтрационна камера с регресивно промиване, предназначена за разширяване на редукторите на налягане D06F.

F76CS
Както при FК76CS, но без редуктор на налягане.

FK06
Филтър за регресивно промиване, свързан с редуктор на налягане; намира приложение в места с ограничено монтажно пространство.

FF06
Както при FK06, но без редуктор на налягане.

F76S-F
Филтър за дребни частици за обекти с много големи потоци; намира приложение в промишлени инсталации и строителство на многофамилни къщи.

КОМПЛЕКТНО РЕШЕНИЕ; МНОГО ФУНКЦИИ СРЕЩУ НЕГОЛЯМА СУМА: HS74СА

Интегриран редукционен вентил (клапан)
Балансирането на колебанията във входното налягане предотвратява увреждането на инсталацията и редуцира разхода на вода. Всичко, което трябва да се направи, това е да се зададе желаното налягане чрез завъртяване на въртока

… и нищо няма да потече обратно

Безотказен месингов клапан (вентил) срещу заразяване с вложка, изработена от висококачествен синтетичен материал изпълнява защитна функция за водопроводната мрежа.

Автоматично регресивно промиване
Автоматът за регресивно промиване с байонетно съединение просто и лесно се монтира и благодарение на него филтърът фактически не се нуждае от обслужване. Захранваният от батерии сервомотор задвижва промиването на всеки 45 дни, при което загубите на вода, предизвикани от самото промиване, са съвсем незначителни. Регресивното промиване може да се активира и ръчно.

Ефективен метод на регресивно промиване
Патентованият метод на регресивното промиване се опира на изпитана и тествана технология на филтриране. При регресивното промиване въртящият се ротор образува центробежни струи, които с голяма сила от вътрешната страна на мрежата отделят чуждите примеси (замърсяванията).

МИНИ ПЛЮС FF06 – МАЛЪК ФИЛТЪР С ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Съединители ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”

Филтър мини-плюс може да се използва навсякъде. Този филтър лесно се монтира във всяка съществуваща водопроводна инсталация.

Корпус от обработен месинг, устойчив на действието на корозия
Устойчив срещу отпадане на поцинкования слой месинговият корпус е оптимално защитен срещу унищожаване.

Заменяема филтрационна вложка от неръждаема стомана
Тази вложка спестява пари и опазва околната среда. Ако филтрационната вложка е много замърсена, тя трябва да бъде подменена, докато пластмасовият корпус може все още да се използва.

Сферичен клапан за чистене на филтъра
Отварянето на сферичния клапан предизвиква изхвърляне навън на чуждите примеси (замърсявания).

НАЙ-СИГУРЕН НАЧИН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО

Редукционните клапани (вентили) и регулаторите на налягането Honeywell предпазват тръбопроводите, клапаните и другите съоръжения срещу повреждане, което може да настъпи в резултат на прекомерно налягане.

Особено големите натоварвания, предизвикани от повишаване на налягането, могат да се появят през нощта при малки разходи на вода, когато настъпват големи колебания в налягането или явлението „хидравличен удар”. При такива обстоятелства безотказен начин за предпазване на инсталацията срещу разрушаване и монтирането на редуктор на налягането.

Редукторите на налягане редуцират също така разхода на вода. Редуцирането на налягането на водата от 6 до 3 бара позволява да се намали разходът на вода с 29 процента.

D04
Редукторът се базира на конструкцията на изпитани регулатори D05. Неговото предимство не се съдържа само в цената, о също така и в неговата проста конструкция, лесната настройка с помощта на върток, пружина извън водната система.

D06F
Това е класически редуктор на налягане, инсталиран в безброй инсталации. Под натоварване на налягането клапанът поддържа постоянно налягане на изхода, дори при големи промени в налягането откъм входната страна.

D0SF
Под натоварване от налягането, той е удобен за експлоатиране; това е редуктор на налягане в стандартно изпълнение с указател на настройката.

D22
Редуктор на налягане с освободено от натоварване стебло (шпиндел), конструиран специално за използване в промишлени инсталации със сгъстен въздух.

ГАРАНЦИЯ ЗА НОРМАЛНО РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО
Пружинните редуктори на налягане действат въз основа на принципа на равновесие на силите, които действат върху мембраната: от една страна произтича от напрежението на пружината, а от друга страна – от силите, които натискат от налягането до редукцията. При наличие на променливо входно налягане, подвижната вложка на клапана заема ново положение на равновесие за дадената настройка на налягането и количеството на отнеманата вода (компенсация на входящото налягане). По този начин, дори при силни колебания в налягането, изходното налягане се поддържа на постоянно ниво. Когато се преустанови консумирането на вода, клапанът изцяло се затваря.

Компенсацията на входящото налягане осигурява независимост на затварянето и отварянето на клапана от входното налягане.

По този начин колебанията в налягането не могат да влияят върху регулировката на входното  налягане.

Добро решение за всеки тип инсталация
Ние сме в състояние да Ви предложим възможното най-добро решение дори за много специализирани конструкции в инсталацията.

Фланцовите редуктори на налягането в тръбопроводи, прокарани в мазета (сутеренни помещения) и малките редуктори на налягане с резба за индивидуално регулиране на отделните етажи осигуряват оптимално удобство във всяка ситуация. По този начин се гарантира доставянето на агент (водата) със подходящо налягане точно там, където той е необходим. Пестеливото използване на водата чрез правилно разположение на наляганията е безспорно предимство, както в комуналната (битовата) водопроводна мрежа, а също така в промишлени системи. За да удовлетвори тези потребности, Honeywell предлага удобни в експлоатация редуктори и редуктори на налягането, които изцяло отговарят на европейските стандарти.

D16/ D16N
Фланцовият редуктор на налягане с корпус, изработен от червен бронз, се използва преди всичко за регулиране на входното налягане в промишлени инсталации.

D15Р/D17Р
Това е облекчен фланцов редуктор на налягане с пряко действие. Клапанът е изпитан и тестван в комунални (битови) и промишлени водопроводни инсталации.

DR 300
Редуктор на налягане, който поддържа постоянно изходно налягане дори при колебания в налягането откъм входната страна.

КЛАСИКА СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО НА ТЕХНОЛОГИЯТА: РЕДУКТОР НА НАЛЯГАНЕ D15Р

Специална конструкция на стеблото
Габаритите на клапана значително са редуцирани чрез използване на неповдигащо се стебло. Независимо от простият строеж устройството много добре изпълнява настройката на исканото изходно налягане.

Корпус на пружината с указател за настройката
Този корпус спомага за реализация на приблизителната настройка, дори когато е повреден самият манометър.

По-широк обхват на регулиране
Използването на специална пружина разширява обхвата на регулацията от 1,5-6,0 до 1,5-8,0 бара (с изключение на клапан DN200 с обхват 1,5-6,0 бара). Достъпни са също така версии с ниско налягане с обхват на настройката от 0,2-2,0 бара.

Антикорозионно покритие
Прецизно изработената чугунена отливка  на корпуса от двете страни е покрита с прахово нетоксично и физиологично безвредно покритие. Това покритие прави устройството изключително устойчиво на корозия.

D06F РЕДУКТОР НА НАЛЯГАНЕ – ГАРАНТИРАНА КОНТРОЛА НА НАЛЯГАНЕТО

Лесна експлоатация
Настройката на изходното налягане е лесна и проста с помощта на върток.
Стойността на изходното налягане се отразява на скалата.

Възможност за разширяване
Благодарение на модулната конструкция съществува възможност за вграждане в редуктора на филтър с регресивно промиване FN09S и възвратен клапан RV277, като по този начин се образува комплектна филтрационна станция.

Ограничаване на шума
Благодарение на редуцирането на налягането и поддържането му на постоянно ниво, можем да ограничим шума, който се появява в резултат на протичането на агента (водата) в инсталацията.

Лесно поддържане (консервация)
Подмяната или почистването на филтъра се извършва без да се налага да се демонтира редукторът от инсталацията.

ДОБЪР ИЗБОР ЗА НАШАТА СИГУРНОСТ
Възвратните клапани срещу заразяване Honeywell във всеки тип инсталация, като ни предпазват от възможно заразяване в резултат на обратно протичане на струята.

Обратното протичане, предизвикано от обратно (възвратно) заливане или обратно протичане под налягане, понастоящем е най-голямата опасност за водопроводните инсталации и мрежи. Стандартът PN-EN 1717 задължава потребителите да предпазят водните инсталации от възможността да проникнат в тях нечистотии. Това задължение е вменено в Наредбата на Министъра на инфраструктурата от 12 април 2002 година относно техническите условия, на които трябва да отговарят сградите и тяхното локализиране.

Възвратните клапани срещу заразяване Honeywell намират приложение във всеки тип инсталации, като ги предпазват от замърсяване до категория 4**.

BA295STN
Възвратен клапан срещу заразяване Honeywell за стойки на хидранти и външни източници за водоснабдяване. Този клапан е необходим за временно потребление на вода и при строителни работи. Защита срещу замърсяване с течност 4** категория.

EA-RV277
Възвратен клапан срещу заразяване Honeywell в корпус от месинг и с клапанна вложка, изработена от висококачествен синтетичен материал. Защита срещу замърсяване с течност 2** категория.

EA-RV284
Безотказен възвратен клапан срещу заразяване Honeywell в корпус от месинг за всестранно приложение. Защита срещу замърсяване с течност 2** категория.

EA-RV281
Възвратен клапан срещу заразяване Honeywell, който предпазва от обратно (възвратно) заливане или обратно протичане под налягане. Универсално приложение: вода, въздух под налягане и други агенти. Защита срещу замърсяване с течност 2** категория.

СА295
Компактен възвратен клапан срещу заразяване Honeywell тип СА с изпитана система от вложки с цел по-лесно обслужване. Защита срещу замърсяване с течност 2** категория.

ВА295
Изолатор на обратното (възвратно) протичане с намалена зона на налягане и възможност за надзор. Изпитана система от вложки, с което се улеснява подмяната на изпускателния клапан (вентил). Защита срещу замърсяване с течност 4** категория.

BA295 Compact
Както при ВА295, но с два допълнителни спирателни клапана. Защита срещу замърсяване с течност 4** категория.

BA298-F/BA298I-F
Изолатор на обратното (възвратно) протичане в корпус от неръждаема стомана. Висока степен на защита срещу корозия.

ОПТИМАЛНА ЗАЩИТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА
Изолаторът на обратно (възвратно) протичане тип ВА е разделен на три зони. Налягането във входната камера е по.високо от налягането в средната камера, което пък е по-високо от налягането в изходната камера. Спадането на налягането между отделните зони е точно определено. Ако разликата в налягането между входната камера и средната камера се снижи до грани;ата 0,14 бара (140 кРа), под която съществува опасност от възвратно заливане или възвратно протичане, тогава клапанът в средната камера се отваря към атмосферата, а възвратните клапани (вентили) се затварят. Водата от средната камера изтича извън изолатора, като водоснабдяването се прекъсва и обезпечава.

Добро решение за всякакъв тип инсталация
Изолаторите на възвратните протичания (потоци) и възвратните клапани срещу заразяване представляват изпитано решение за всяка инсталация. Honeywell в своите продукти използва най-съвременни технологии, които в съответствие с изискванията на стандарт PN-EN 1717 осигуряват най-висока възможна защита на водата срещу замърсяване в резултат на възвратно протичане, като по този начин гарантират нужното качество на водата.

EA-RV283Р
Възвратен клапан срещу заразяване тип ЕА с прахово покритие от външната и вътрешната страни на клапана. Намира приложение при големи протичания (потоци). Предизвиква малки загуби на налягане. Защита срещу замърсяване с течност 2* категория.

GB-R295H
Напълно автоматизиран разделител на хидравличните функции, който се използва за защита на системите на питейната вода срещу възможността от заразяване в резултат на обратно заливане или възвратно протичане под налягане. Защита срещу замърсяване с течност 4** клас на риск.

ВА295І
Компактен изолатор на възвратни протичания, предназначен за използване в промишлеността в контакт с агресивни агенти. Защита срещу замърсяване с течност 4** категория.

GA-R295
Разделител с пряко действие, осигурява защита на системите за питейна вода срещу замърсявания с течност 3** категория.

GA-R295P-F
Разделител с пряко действие в чугунен корпус. Прахово боядисване във вътрешността и на външните части на клапана. Защита срещу замърсяване с течност 3** категория.

GA-R295HP-F
Прахово боядисан разделител на хидравлично действие. Напълно автоматизирана защита срещу замърсяване с течност 4** категория.

KaltecCool – оптимално решение за Теб и Твоя дом

KaltecCool е отлично решение за борба с котления камък в цялата инсталация
Котленият камък представлява неразтворима утайка от минерали, които се съдържат във водата, това главно са калциеви карбонати и магнезиеви карбонати. Котленият камък създава опасност от увреждане на отоплителната инсталация или промишлената инсталация; води също така до загуби на гориво в резултат на лошата топлинна проводимост.

За да се предотврати образуването на котлен камък, най-често се използва омекотяване на водата, като за целта се употребява йонит (йонообменно вещество) заедно с готварска сол. Благодарение на такова решение може да се предотврати образуването на котлен камък, но твърде меката вода може да се окаже вредна за нашия организъм, тъй като от него се извличат калциеви соли, което създава проблеми на костната система, нарушава се нормалната работа на мускулите, включително и на сърдечния мускул.Меката вода, освен негативното влияние върху здравето, предизвиква също така ускорена корозия на водопроводните тръби. Тези проблеми могат да бъдат решени с помощта на KaltecCool.

Как действа KaltecCool
KaltecCool действа въз основа на съвсем нова, патентована концепция за предотвратяване на образуването на котлен камък чрез подобряване на водата на базата на йонит (йонообменно вещество) с помощта на магнезиеви съединения. За разлика от други решения, твърдостта на водата не се намалява. KaltecCool обменя утаените калциеви частици на напълно безвреден магнезий – общата твърдост на водата остава на същото ниво без промяна.

KaltecCool – погрижи се за собственото си здраве
Доставянето на магнезий в питейната вода осигурява редица изгоди за нашето здраве. Магнезият е необходим минерал, който играе важна роля в нервната система на човека. Недостигът на магнезий в организма причинява мигрена, астма, внезапна загуба на слуха, нервни конвулсии, сърдечни заболявания, проблеми с кръвообращението и редица други заболявания. Всекидневната доза магнезий прави организма устойчив на болести и същевременно подобрява самочувствието.

Качества на KaltecCool
– Интегрирана защита срещу утаяване на котлен камък и срещу корозия при запазване на нивото на твърдост на водата; наличните варни утайки постепенно изчезват.
– Намаляване на трудоемкостта по почистване, благодарение на редуциране (намаляване) на утаяването на котления камък в душ-кабините, по арматурата и др.
– Възпиране на развитието на потенциално вредни за здравето вещества – съединения на натрия и калия.
– Тежките метали, арсенът, радият почти напълно биват отстранявани от водата.
– Осигуряването на магнезий за организма спомага за подобряване на здравето и самочувствието.
– Прост и евтин начин за превръщане в устройство за омекотяване на водата.
– Може да се използва, когато е забранено да се омекотява водата.
– Конкурентна цена.
– Няма необходимост от провеждане на анализи на водата след инсталацията.

Технически данни:

Номинално налягане
PN 10
Работно налягане2 – 6 бара
Температура на водата5 – 30 градуса Целзий
Съединител (куплунг)
Захранване230V / 50 Hz (24 V вътрешно)
Консумирана мощност макс.2W (при подобряване на водата)

 


За контакти и повече информация – www.honeywell-bg-catalog.com