pixel

Автор: Калория

Модулен кондензен подов котел Alu Pro Power

Котелът Alu Pro Power се състои от каскада от независими топлинни модули, всеки по 75 kW, свързани последователно, което осигурява най-добра адаптация към исканата топлинна мощност и гарантира максимална надеждност и спокойствие.Котелът Alu Pro Power e кондензен котел осигуряващ захранване на системите за отопление, а при монтаж на обемен бойлер осигуравя и производство на битова гореща вода.

Нискоемисионни горелки

С възникването на живота на Земята, естественото отделяне на водни пари, въглероден двуокис и други газове спомага за поддържането на температурата на Земята, в рамките на която може да съществува живот. През последното столетие човечеството измени значително химическия състав на въздуха.В резултат на това планетата се затопля изключително бързо.Не е преувеличено да се каже, че промяната на климата може да доведе до катастрофа по-голяма от която и да било в човешката история.Силната проява на парниковия ефект през двадесетото столетие и свързаното с него глобално затопляне се дължи на човешката дейност. Рязко увеличеното изгаряне на горива (въглища, петрол, земен газ, дърва) в транспорта, енергeтиката, промишлеността, земеделието и бита е основната причина за емисията на огромни количества въглероден двуокис и други парникови газове и аерозоли.

Иновационно решение на Riello

Една уникална разработка на моноблочни газови, нафтови и комбинирани горелки от сериите RS-RL-RLS с разширен термичен диапазон дo 8 MW. Фирма „Калория” ООД е официален представител на най-големия производител на горелки в света RIELLO Group в България. Благодарение на широката продуктова гама на RIELLO от над 2000 модела горелки с термичен диапазон от 10 kW до 40 MW фирма „Калория” може да удовлетвори изискванията на всеки клиент. С удоволствие представяме на вниманието на своите клиенти и колеги тези горелки.