HL вентилация на сградната канализация

Хоризонтални отклонения към местата за отводняване В допълнение към вертикалните водосточни тръби, са необходими и хоризонтални свързващи тръби, които правят връзка към съответните отточни места (например подов сифон, клозетно седало, мивка и др.). При дължина на тази тръба над 4 м – т.е. разстояние 4 м...