Всичко от: Отопление

Нова генерация термопомпи за битова гореща вода от Remko

С термопомпата RBW 301 PV (S) немският производител Remko въвежда ново поколение в своята гама битови термопомпи. Тя е с подобрен коефициент на преобразуване (COP) и позволява по-нисък монтаж благодарение на странично разположените връзки. Тя може да се свърже и със соларна система или с други...

Илон Мъск показа голямото обединение на Тесла: бързи коли, големи батерии и зашеметяващ слънчев покрив

В петък вечер, когато слънцето се спусна над старата снимачна площадка на „Отчаяни съпруги“ в Холивуд, Илон Мъск започна своята презентация за промените в климата. Беше странна сцена, със стотици хора, струпани в центъра на един умело пресъздаден изкуствен крайградски квартал.

Морска централа преобразува кинетичната енергия в електрическа

Винаги е невероятно, когато брилянтни хора използват своите умове за изграждането на неща, които са в услуга на човечеството – например проектът Wave Star Energy, достоен за похвала.Съоръжението се намира в Дания и е създадено, за да се употреби най-разпространената кинетична енергията от морски вълни и я преобразува в електрическа.

Преобразуване на кинетичната енергията от морските вълни в електрическа

Централата се намира в Дания и работи посредством плаващи кинетични шамандури, които се задвижват нагоре и надолу от кинетична енергия на вълните. Ветроходците ентусиасти Niels и Keld Hansen стигат до концепцията за Wave Star още през 2000 г., но идеята им се избистря окончателно при едно...

Енергийна ефективност и устойчива архитектура – посоки на развитие

Работата на съвременните архитекти и урбанисти, инженери и технолози, работещи в различни области на проектиране и строителна дейности, разработване и производство на нови материали, структури и технологии, е неразривно свързано с общите тенденции на социално-икономическото развитие. Все повече и повече проекти и сгради се именуват наричат устойчиви, зелени, екоустойчиви, щадящи околната среда, енергийно-ефективни и с други подобни термини. Техният външен вид се определя от парадигмата на устойчивото развитие.

Измененията на Наредба № 7 за енергийна ефективност – приказка с очакван край

В бр. 27 на „Държавен вестник” от 14.04.2015 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. С този акт би трябвало в нормативната ни база да се въведат изискванията на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Доколко това се случва в действителност?

Вентилацията – важен фактор срещу появата на мухъл

Намираме се в период на рязка смяна на времето, съответно на температурата, налягането и влажността на въздуха. Същевременно се намираме в разгара на отоплителния сезон. Това се отразява на микроклимата в помещенията, от гледна точка на риска от прекомерно изстиване на стените или висока влажност в тях.Външните стени прекомерно изстиват и впоследствие трудно се загряват. Резултатът е формиране на студени зони, поява на конденз, а впоследствие и на мухъл.

Един милиард лева за саниране – между наплива и скептицизма

От седмици общинските телефони в големите градове на страната “прегряват” от въпроси на граждани. И това е резултат от започналото “подгряване” с информация и коментари за Националната програма за саниране на жилищни сгради. Интересът към нея е много голям, защото става въпрос за един милиард лева, които ще бъдат отпуснати безвъзмездно от държавата за реновиране. Програмата ще отпусне 100%-ва безвъзмездна финансова помощ…