Всичко от: Отопление

Продуктова гама Domusa Teknik

Испанската компания за отоплителна техника Domusa Teknik е основана през 1976г., и вече четиридесет години разработва и предлага решения, осигуряващи оптимален топлинен комфорт. Портфолиото на компанията е изключително богато и продуктите им мога да бъдат намерени на българският пазар предлагани от Рувекс АД. Въздушни моноблок термопомпи...

Свръхекологичната къща Cocoon Smart Home ще събира дъждовна вода и слънчева енергия на Карибите

Този самодостатъчен дом в Санто Доминго, наречен Cocoon Smart Home, е проектиран от архитектурното бюро RA + D. Къщата, покрита с наподобяваща пашкул структура, ще осигурява ново качество на природосъобразен живот и ще бъде първата сертифицирана от швейцарската организация Minergie-ECO сграда в Доминиканската република. Снабдена със...

Покривна фотоволтаична система от Ви Джи Еф

Ви Джи Еф Инженеринг реализира поредна фаза от изпълнението на покривна фотоволтаична система на индустриален обект, намиращ се в ж.к. „Дружба”, гр. София. Предишните фази, изпълнени преди години с тънкослойни CIGS модули, доказват надеждността и високата производителност, декларирана от производителя. Новата система е изградена от поликристални панели...

Илон Мъск показа голямото обединение на Тесла: бързи коли, големи батерии и зашеметяващ слънчев покрив

В петък вечер, когато слънцето се спусна над старата снимачна площадка на „Отчаяни съпруги“ в Холивуд, Илон Мъск започна своята презентация за промените в климата. Беше странна сцена, със стотици хора, струпани в центъра на един умело пресъздаден изкуствен крайградски квартал.

Морска централа преобразува кинетичната енергия в електрическа

Винаги е невероятно, когато брилянтни хора използват своите умове за изграждането на неща, които са в услуга на човечеството – например проектът Wave Star Energy, достоен за похвала.Съоръжението се намира в Дания и е създадено, за да се употреби най-разпространената кинетична енергията от морски вълни и я преобразува в електрическа.

Преобразуване на кинетичната енергията от морските вълни в електрическа

Централата се намира в Дания и работи посредством плаващи кинетични шамандури, които се задвижват нагоре и надолу от кинетична енергия на вълните. Ветроходците ентусиасти Niels и Keld Hansen стигат до концепцията за Wave Star още през 2000 г., но идеята им се избистря окончателно при едно...

Енергийна ефективност и устойчива архитектура – посоки на развитие

Работата на съвременните архитекти и урбанисти, инженери и технолози, работещи в различни области на проектиране и строителна дейности, разработване и производство на нови материали, структури и технологии, е неразривно свързано с общите тенденции на социално-икономическото развитие. Все повече и повече проекти и сгради се именуват наричат устойчиви, зелени, екоустойчиви, щадящи околната среда, енергийно-ефективни и с други подобни термини. Техният външен вид се определя от парадигмата на устойчивото развитие.

Измененията на Наредба № 7 за енергийна ефективност – приказка с очакван край

В бр. 27 на „Държавен вестник” от 14.04.2015 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. С този акт би трябвало в нормативната ни база да се въведат изискванията на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Доколко това се случва в действителност?