Всичко от: Сименс

Siemens направление Сградни технологии организира съвместна среща на своите партньори

На 22 ноември 2013 г. Siemens направление Сградни технологии проведе съвместна среща на своите партньори за Продукти и системи за сградна автoматизация, и Системи за сигурност и пожаробезопасност.

Нова технология на Siemens открива енергийните загуби в сгради чрез въздушни снимки

До момента търсенето на източници на геотермални загуби (горещи точки) е осъществявано на-земно, като е наблюдавано развитието на големи строителни обекти

Иновативни продукти и решения за интелигентно централно топлоснабдяване от Siemens

Централното топлоснабдяване представлява природосъобразна алтернатива на различните начини за производство на топлинна енергия. Благодарение на него се постига редуциране на хиляди тонове CO2 всяка година. Абонатните станции в сградите, които свързват доставчиците на топлинна енергия и потребителите, са от особено значение за оптималното топлоснабдяване.