Всичко от: Сименс

Надеждни и енергийно-ефективни решения от Siemens на изложението Light + Building

Siemens показа на изложението Light + Building как с помощта на иновативни продукти и решения сградите могат да бъдат проектирани и управлявани по-безопасно, интелигентно и енергийно-ефективно.

Siemens доставя диспечeрско управление и електрически системи за морската част на „Южен поток“

„Южен поток транспорт“ съобщи, че е подписала договор със Siemens AG за осигуряване на електротехнически системи и контролно-измервателни уреди за морската част от газопровода „Южен поток“. Немската компания ще достави телекомуникационно оборудване и сист

KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол

Цялостно KNX портфолио за електрически и ОВК приложенияПортфолиото на Siemens включва всички компоненти, необходими за създаването на комфортен климат в помещенията на базата на световно утвърдения стандарт KNX. Тъй като всички те са от един доставчик, внедряването на системата за автоматизация и стаен контрол става бързо и безпроблемно.

Vestas измести GE като топ инсталатор на вятърни турбини през 2013 г.

Най-големият производител на вятърни турбини в света Vestas Wind Systems вече е и водещ инсталатор на вятърни турбини в глобален мащаб, според най-нови данни. Цифрите говорят, че датската компания е инсталирала 13,2% от всички съоръжения за вятърна енерги

Енергоспестяване чрез енергийна ефективност със Siemens

Ключът към енергоспестяването е енергийната ефективност, а зелените сгради и енергийният мениджмънт са само някои от най-ефективните стратегии за спестяването на електричество и средства.