pixel

Аварията на столичното парно ще му струва над 2.3 млн. лв.

Поредицата аварии по топлопроводи в София, оставили без парно и топла вода миналата седмица близо една трета от столичани за различен период от време, ще струва на общинското дружество 2 368 505 лв. Това съобщи директорът на топлофикацията Георги Беловски, който представи в четвъртък пред общинската инженерна комисия начина за обезщетяване на засегнатите от повредите абонати.

Реално тези пари няма да бъдат платени от потърпевшите потребители. Различни са схемите за обезщетяване за различните групи потребители според степента, в която са били засегнати от авариите.

На онези от тях, които са нямали парно и топла вода, или топлоснабдяването е било нарушено до 48 часа, няма да се начисляват във февруарските сметки прогнозни количества топлинна енергия за отопление на топла вода за целия период от 48 часа. На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за над 48 часа няма да се фактурират прогнозни обеми енергия за целия период на липса на качествено топлоснабдяване.

На засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване „Топлофикация София“ предвижда допълнително обезщетение за периода над тези две денонощия, с което ще бъдат приспаднати сметките. Пари няма да се връщат, уточниха от общинското дружество.

Беловски каза, че изчислената енергия за периода на аварията, отчетена от общия топломер във всяка отделна сграда, ще бъде приспадната и няма да участва в изравнителната сметка, както и при реален отчет на месечното разпределение. Тази енергия ще бъде посочена със знак минус в информационната част на фактурата за февруари, така че клиентите да могат да я видят достатъчно ясно. Допълнително ще бъде посочена и левовата себестойност на тази енергия за съответната абонатна станция.

Шефът на топлофикационното дружество обясни, че енергията за сторниране поради влошено качество е 14 748 МВтч. и ще струва на дружеството 951 568 лв.

29 на сто от общо 17 400 абонатни станции, работещи в столицата, са били с нарушено топлоподаване в периода на аварията в топлорайон „София Изток“, сочат представените данни от общинското дружество.

Общо засегнати от авариите са били 5 051 абонатни станции, като 78 на сто тях са били с нарушено топлоподаване за повече от нормативно определения срок от 48 часа, каза Беловски.

1150 абонатни станции са били без отопление или с нарушени параметри на доставяната енергия до 2 дни, 429 станции – три дни, 11 станции – 4 дни, 3 361 станции – пет дни. Само в 100 абонатни станции не е било доставяна топлинна енергия или тя е била с влошено качество за повече от 5 дни.

Общо 104 224 клиенти са били с прекъснато топлоподаване повече от 48 часа и то е било възстановено в различни срокове. 55 015 клиенти от топлофикационен район „София Изток“, живущи в ж.к. „Дружба 2“ и по-голямата част от „Дружба 1“, не са били засегнати изобщо от аварията, заявиха още от дружеството.

Предстои следващата седмица предложената схема за обезщетяване на клиентите на столичното парно да бъде гласувана от Столичния общински съвет, който е принципал на дружеството.

mediapool.bg

Може да харесате още...