pixel

Автоматичен хидравличен баланс чрез Q-Tech

Термостатните вентили с „Q-Tech“ дават възможност за автоматичен хидравличен баланс. Те улесняват регулирането на обемния дебит при съответните консуматори в инсталации за отопление и охлаждане.

Стандартните отоплителни инсталации са оборудвани с термостатни вентили, които се настройват чрез предварителна настройка на базата на изчислението на тръбната мрежа (ръчен баланс). Предпоставка за този метод е познаването на положената тръбна мрежа и на мощността на радиаторите. При много отоплителни инсталации изчислението на тръбната мрежа не е известно и реновирането на инсталацията е трудно.

За тези случаи се предлагат термостатни вентили с „Q-Tech“, които регулират автоматично и по този начин опростяват хидравличния баланс (автоматичен хидравличен баланс). Нови инсталации с известна тръбна мрежа също могат бързо и лесно да бъдат хидравлично балансирани с помощта на вентили с „Q-Tech“.

Предимства на автоматичния хидравличен баланс:
– Автоматична настройка при различните работни режими;
– намалени разходи за изчисление, проектиране и монтаж;
– икономия чрез намаляване на броя на щранг-регулиращите вентили;
– поддържане на хидравличния баланс при включване или изключване на консуматори;
– при разширяване на инсталацията няма хидравлично влияние върху вече регулираните части на инсталацията;
– поетапно пускане в експлоатация на инсталацията по време на изграждане;
– съвместимо с високоефективни помпи;
– оптимизирано оползотворяване на топлината на изгаряне при котли;
– енергоспестяване чрез оптимизирано разпределение на енергията;
– повишаване на комфорта чрез съобразено с нуждите разпределение на обемните дебити;
– тиха работа.

Предимства на „Q-Tech“

– постоянен обемен дебит в рамките на допустимото отклонение дори и при силно променливи диферециални налягания в инсталацията;
– не е необходима специална конструкция на корпуса – вентилната вложка „QA“ е подходяща за всички стандартни корпуси на термостатни вентили на Oventrop след 1999 г. (M30 x 1,5);
– вентилната вложка може да се смени под налягане чрез „Demo-Bloc“;
– идеални за преоборудване и реновиране;
– много голям диапазон на настройка на дебита (10 – 170 l/h);
– много голям регулируем диапазон на диференциалното налягане (макс. 1,5 bar);
– особено тих работен режим, и при високи диференциални налягания;
– отлично поддържане на постоянни стойности на настроените дебити;
– начин на работа, до голяма степен независим от диференциалното налягане;
– постоянен, висок авторитет на вентила (а=1);
– безстепенна предварителна настройка;
– скала за фина настройка в l/h;
настроените стойности могат да бъдат отчетени директно (без таблица);
– лесна настройка чрез ключ за предварителна настройка;
– на вентилната вложка има сменяем филтър.

Термостатни вентили „AQ“ със стандартна вентилна вложка „QA“

Термостатните вентили „AQ“ ограничават обемния дебит напр. през радиатора до предварително настроената стойност. Така отпадат скъпите изчисления на стойностите за предварителна настройка. Необходимо е да бъдат известни само необходимите обемни дебити. След като бъде настроен обемният дебит на консуматора, вентилът го регулира. Така системата може да бъде хидравлично балансирана съвсем лесно.

Вентилът „AQ“ е комбинация от термостатен вентил и диафрагмено регулиран регулатор на дебита. Номиналната стойност се настройва с ключ за предварителна настройка.

Функциите на термостатния вентил и на дебиторегулатора са обединени в компактна вентилна вложка. Тя може да се смени под налягане чрез „Demo-Bloc“.

Вентилната вложка „QA“ е включена в редица други арматури на Oventrop. Част от тях са:
– вентилите от серията “EQ”, чиито луксозен дизайн съчетава отлична форма с превъзходна функция, специално за модерни радиатори и лири;
– вентилите „Multiblock TQ“ – перфектно решение за подвързване на радиатори с централно захранване, както и за регулиране на подово отопление; вентилът е от месинг и е никелиран; стилните декоративни капачки създават хармоничен преход към модерните радиатори и лири;
– вентилите „Multiblock TQ-RTL“ – комбинация от термостатен вентил с предварителна настройка с „Q-Tech“, секретен вентил и ограничител на температурата във връщащата линия за комбинирано радиаторно/подово отопление;
– регулатор на температурата в отделни помещения „Unibox TQ/Q plus“, използван и за ограничаване на температурата във връщащата линия на повърхностни отопления.

Пример за радиаторна инсталация с термостатни венти¬ли “AQ”:

a     Термостатен вентил „AQ“;
b     Термостат „Uni LH“;
c     Секретен вентил „Combi 2/3/4“;
d     Бронзов У-образен вентил PN25 с източване;
e     Бронзов У-образен вентил PN25 без източване.

Термостатни вентили „AQF“ със специална вентилна вложка „QAF”

Термостатните вентили „AQF“ с „Q-Tech“ допълнително имат фина предварителна настройка, както и пропорционално регулиране в P-диапазон от 2K.

Максималният дебит, както и при вентилите „AQ“ се настройва на желаната стойност и се поддържа постоянен. Предварителната настройка се извършва чрез доставения ключ за предварителна настройка.

Сечението за предварителна настройка и сечението за регулиране са обединени в място за дроселиране. Това дава възможност за пропорционално регулиране на дебита и така за непрекъснато регулиране на стайната температура в рамките на Р-отклонението от 2K независимо от избраната стойност за предварителна настройка. Така дори и при ниски стойности на дебита се постига висок авторитет на вентила и енергийна ефективност.

Други приложения със специални вентилни вложки

Вентилните вложки „GHQ“ с „Q-Tech“ за радиатори с интегриран вентил дават възможност за автоматичен хидравличен баланс. Вентилните вложки са с безстепенна предварителна настройка и за предназначени за монтаж в корпусите на радиаторите.

Новото поколение разпределителни колектори от неръждаема стомана „Multidis SFQ“ за повърхностни отопления имат интегрирани вентилни вложки с „Q-Tech“. Така се опростява хидравличният баланс в системи за повърхностно отопление. Разпределителният колектор е предварително монтиран с кранове за пълнене и източване, тапи за обезвъздушаване и крайни тапи.

Повече информация за продуктите и системните решения, предлагани от фирма Oventrop, можете да откриете на www.oventrop.bg.

Може да харесате още...