pixel

Автоматичен хидравличен баланс с комбинираните регулиращи вентили на Oventrop

Новото поколение независими от налягането компактни регулиращи вентили „Cocon QTZ“ са с по-големи диапазони на дебита, възможност за промиване и източване, максимално работно налягане до PN 25 и максимално диференциално налягане 6 bar. Те се използват за автоматичен хидравличен баланс на централни инсталации за отопление и охлаждане. Освен това с „Cocon QTZ“ може да се регулира температурата на консуматори или части от инсталацията в системи за таванно охлаждане, централно отопление, подово отопление или с вентилаторни конвектори.

Комбинираните регулиращи вентили се състоят от дебиторегулатор, чиято номинална стойност се настройва с помощта на ръкохватка, и регулиращ вентил, който може да бъде оборудван със задвижващо устройство, температурен регулатор или глава за ръчно регулиране (резбова връзка M 30 x 1,5). Вентилът е от месинг (DZR). При монтирано задвижващо устройство чрез ръкохватката могат да бъдат настройвани и проверявани желаните номинални стойности.

Избраната настройка може да се защити чрез фиксиране на ръкохватката и чрез блокиращия пръстен. Възможно е пломбиране. За по-добра видимост номиналните стойности са отпечатани на две разположени под ъгъл 45° наклонени повърхности на ръкохватката.


Предимства:
– по-големи диапазони на дебита;
– възможност за промиване и източване;
– макс. работно налягане: PN 25;
– макс. дифер. налягане: 6 bar;
– постоянно висок авторитет на вентила (а=1);
– независим от дифер. налягане;
– малки размери;
– комбинация от няколко функции;
– динамичен хидравличен баланс чрез настройка на желаната стойност на дебита;
– настройката на вече монтираните вентили не трябва да се съгласува при разширения или промени на инсталацията;
– линейна характеристика.

Легенда:
1а Диафрагмен елемент;
1b Елемент за номинална стойност;
2 Регулиращ елемент;
3 Ръкохватка;
4 Диафрагма;
5 Регулираща втулка.

Разрезът показва три диапазона на налягане: „p1“ е налягането на входа, „p3“ е налягането на изхода от вентила, „p2“ е действащото в диафрагмения елемент работно налягане. Диференциалното налягане „p1“ – „p2“ се поддържа постоянно чрез интегрирания диафрагмен елемент (поз. 1a).

При това диафрагменият елемент (поз.1a) поддържа диференциалното налягане „p1“ – „p2“ постоянно, както през управлявания от задвижващото устройство регулиращ елемент) (поз. 2), така и чрез елемент за номинална стойност, който може да бъде настроен на максимална стойност на дебита (поз. 1b).

Също и при силно променливи диференциални налягания „p1-p3“, които могат да възникнат например при включване или изключване на части от инсталацията, диференциалното налягане „p1“-„p2“ остава постоянно.

Така авторитетът на вентила е 100% (a=1). Дори в зона на частично натоварване при постоянно регулиране (напр. със задвижващи устройства 0-10V) авторитетът на вентила е в рамките на ефективната височина на повдигане 100% (a = 1).

Комбинираните регулиращи вентили за автоматичен хидравличен баланс се състоят от дебиторегулатор, чиято номинална стойност се настройва с помощта на ръкохватка, и регулиращ вентил. Регулиращият вентил може да се оборудва с едно задвижващо устройство. Освен това с „Cocon QTR/QFC“ може да се регулира температурата на консуматори или части от инсталацията в системи за централно отопление и охлаждане.

Предимства:
– постоянно висок авторитет на вентила (а=1);
– независим от диференциалното налягане вентил;
– комбинация от няколко функции на вентили;
– вентилен диск с освобождаване на налягането;
– възможна е оптимизация на инсталацията чрез измерване на диференциалното налягане на вентила;

– автоматичният хидравличен баланс изисква само настройка на желаната стойност на дебита;
– настройката на вече монтираните вентили не трябва да бъде съгласувана също и при разширения или промени на инсталацията;
– настройката на номиналната стойност е защитена от нежелана пренастройка; предварителната настройка може да бъде защитена чрез пломбиране на предпазния клипс;
– чрез задвижващо устройство може да бъде регулиран режимът на частично натоварване;
– линейна характеристика;
– номиналните стойности могат да се настроят директно в m3/h и са отпечатани върху три въртящо се разположени скали и така са лесно четими.

Разрезът показва три диапазона на налягане: „p1“ е налягането на входа, „p3“ е налягането на изхода от вентила, „p2“ е действащото в диафрагмения елемент работно налягане. Диференциалното налягане „p1“ – „p2“ се поддържа постоянно чрез интегрирания диафрагмен елемент (поз. 1a).

2 Интегрираният диафрагмен елемент (поз. 1a) поддържа диференциалното налягане „p1“ – „p2“ постоянно, както през управлявания от задвижващото устройство регулиращ елемент) (поз. 2), така и чрез елемент за номинална стойност, който може да бъде настроен на максимална стойност на дебита (поз. 1b). Също и при силно променливи диференциални налягания „p1“-„p3“, които могат да възникнат напр. при включване или изключване на части от инсталацията, диференциалното налягане „p1“-„p2“ остава постоянно.

Така авторитетът на вентила е 100% (a=1). Дори в зона на частично натоварване при постоянно регулиране (напр. в комбинация със задвижващи устройства 0-10V) авторитетът на вентила е в рамките на ефективната височина на повдигане 100% (a = 1).

Чрез настройка на ръкохватката се задава максималният обемен дебит (V) в рамките на регулируемия диапазон на (0,2 – 4 bar) арматурата. В режима на частично натоварване обемният дебит се регулира до желаната стойност чрез позицията на височината на повдигане на регулиращия вентил.

Повече информация за продуктовата гама на фирма Oventrop, можете да откриете на www.oventrop.bg.

Може да харесате още...