Бъдещето е в плаващите ветроенергийни паркове

Специалисти от енергийния бранш вярват, че плаващите ветроенергийни паркове са бъдещето на възобновяемата енергия в Европа.

Офшорната вятърна индустрия бързо се превърна от нишова технология в основен доставчик на нисковъглеродна електроенергия, като стана предпочитана форма на генериране на възобновяема енергия. Поддържането и в бъдеще на сегашните високи темпове на развитие на ветроенергийните паркове в Европа ще зависи от това дали ще се намерят алтернативни методи за разполагане на турбините, за да се реализира пълният потенциал на Европа за офшорна вятърна енергия.
Установено е, че 80% от офшорния вятърен ресурс на Европа се намира във води с дълбочина 60 метра и повече. Фиксираните основи на турбините към дъното обикновено стават икономически неизгодни на дълбочина, по-голяма от 50-60 метра.

Използването на плаващи фундаменти предлага по-голяма гъвкавост при разполагането на турбините, което дава възможност за инсталирането им на места, които преди са били недостъпни поради ограничения на дълбочината. Това му дава основно предимство за достъп до зони с по-високи средни скорости на вятъра при оптимално разстояние, което води до увеличаване на коефициентите на производителност и капацитет.

Компанията Simply Blue Energy Wind предприе проучване на технологичния и търговски потенциал на плаващите офшорни вятърни паркове през 2016 г.. То показа, че плаващите ветроенергийни паркове са призната технология, с масиви на различни етапи на развитие, използващи множество технологии.

Данни от юни 2017 г. показват, че офшорните ветропаркове се очаква да произвеждат 7% -11% от търсенето на електроенергия в ЕС до 2030 г., но имат потенциал да осигурят 80% до 180% при конкурентна цена от 65 EUR / MWh или по-ниска. До 45% от това количество е идентифицирано като произхождащо от плаващи вятърни паркове.


Вижте също...