Бъдещето на ОВК индустрията – “умна“ топлина и променяща се роля на производителите

hvac 1

В един от своите последни подкасти британското специализирано издание H&V News, насочено към професионалисти и мениджъри от сектора „Отопление, вентилация и климатизация“, обсъжда бъдещето на бранша с Матю Тревела, управляващ директор на британската Kensa Contracting.

Производителите на термопомпи ще трябва да работят в по-тясно сътрудничество с крайните потребители, за да могат смарт технологиите да придобият смисъл в процеса към декарбонизация. Мигрирането към интелигентни измервателни уреди, термопомпи и софтуер, специално разработени за управление на енергийното търсене, може да доведе до големи промени в индустрията и да увеличи привлекателността на такива технологии през следващото десетилетие.

Неизбежното инкорпориране на смарт технологии, които ще могат автономно да управляват термопомпите в зависимост от времето навън, цената на електроенергията и въглеродния отпечатък, генериран от източника на електроенергия, вероятно ще промени драстично ролята на производителите в сравнение със съществуващите пазарни подходи. Пример за нов подход може да бъде допълнително предлагане на софтуер и дългосрочната му поддръжка за интелигентно възползване от най-добрите тарифи за електроенергия.

Матю Тревела споделя: „Много потребители са инсталирали умни измервателни уреди, които след това не са били използвани по интелигентни начини. Предполага се, че ако хората имат умен измервателен уред и виждат на дисплей в къщата каква е консумацията на електроенергия, ще се шокират от високия разход и ще започнат да използват по-малко електроенергия. Сигурен съм, че това се е случило и че някои хора прекарват живота си, втренчени в дисплея у дома. И вероятно това може да бъде от полза. Но ние вярваме, че за да бъдат нещата наистина умни, технологиите – в случая термопомпи – трябва да започнат да взимат автономни решения“.

Вижте също...