pixel

БАИС издаде „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сградите“

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) издаде „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сградите“, което ще дари в подкрепа на Националната програма на МРРБ за енергийно обновяване на жилищните сгради, стартирала през 2015 г. и Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г.

Може да харесате още...