pixel

Балансиращи системи от Овентроп

В небалансираните отоплителни и охладителни инсталации често се появяват проблеми. Някои помещения рядко се затоплят до желаните стойности или не се охлаждат достатъчно.

Този проблем се появява най-често под влиянието на други източници на топлина. Възможно е след превключване от режим на охлаждане към режим на затопляне, някои части на инсталацията се затоплят до желаните температури след твърде дълго време.

Друг проблем, който може да се появи при небалансирани инсталации е варираща температура в помещението – това се наблюдава особено изразено, когато инсталацията работи в режим на частично натоварване.

Наблюдава се и висок разход на енергия, въпреки наличието на регулатори на температурата в помещението.

Основната причина за тези проблеми е това, че дебитът в отделните инсталации не е такъв, какъвто трябва да бъде. Неточно определен дебит в различните щрангове води до повишена консумация на енергия. От една страна трябва да се осигури по-голям капацитет на помпата, за да може всеки консуматор да се снабдява достатъчно, а от друга страна по този начин снабдяването на консуматорите, които имат по-добро хидравлично разположение, е завишено. Резултатът от това е повишена температура в помещението или прекалено ниска такава, когато става дума за охладителни инсталации.

Ако в една сграда средната температура е с 1°С над номиналната стойност, то консумацията на енергия се повишава с около 6 – 10%.

При охлаждане ако температурата е с 1°С по-ниска, разходите за енергия се увеличават с около 15%.

Ако инсталацията не е регулирана, тя трябва да се включи по-рано, за да се постигне навреме желаната температура във всички помещения.

В този случай проблемът може да се реши като в съответните щрангове се инсталират баланс вентили, регулатори на диференциалното налягане или регулатори на дебита.

За оптимална настройка на хидравликата в отоплителните и охладителни инсталации по принцип са достатъчни правилно оразмерени площи за отопляване или охлаждане, тръби, баланс вентили и помпи.

За да се минимизират отклоненията на диференциалното налягане от това в работната точка на системата, се препоръчва използването на регулиращи вентили и на регулируеми помпи.

Със своите балансиращи системи Oventrop предлага на проектантите и на монтажниците всички арматури и комбинации от тях, които са необходими за хидравличен баланс в отоплителните и охладителни инсталации. Продуктите се предлагат по отделно или като система. Така за всяка практическа ситуация може да се намерят подходящите арматури или правилната комбинация между тях.

Баланс вентилите “Hydrocontrol R”/“Hydrocontrol FR” от бронз се монтират във водни централни отоплителни инсталации (“Hydrocontrol R”: PN 25/150°C, “Hydrocontrol FR”: PN 16/150°C) и в охладителни инсталции и правят възможен хидравличния баланс на щранговете помежду им. Баланс вентилите “Hydrocontrol FR” от бронз са подходящи и за студена солена вода (макс. 38°C), както и за промишлени води. Изчисленият обемен дебит или падът на налягането могат предварително да се регулират централно и да се настроят за всеки отделен щранг.

Монтажът може да се направи както на подаващата, така и на връщащата линия.

Предимства:
– Функционалните елементи са разположени от едната страна, което улеснява монтажа и боравенето с вентила
– Само една арматура за пет функции:
• Предварителна настройка
• Измерване
• Изолиране
• Пълнене
• Източване
– Малка загуба на налягане – дължи се на разположението на вентила под ъгъл
– Безстепенна предварителна настройка, точно измерване на загубата на налягане и на дебита чрез измервателни вентили (измервателна техника „classic“)
– Резбова връзка на „Hydrocontrol R“ по EN 10226, предназначена за пръстеновидни клемни връзки на Oventrop за медни тръби с диаметър до 22 mm
–  Фланци при “Hydrocontrol F”, “Hydrocontrol FS” и “Hydrocontrol FR”. Заоблени фланци по DIN EN 1092-2, монтажна  дължина по DIN EN 558-1 основна серия 1
– Предварителен жлеб за присъединяване при “Hydrocontrol G”, подходящ за свързване към системите Victualic и Grinnel.
– Кран за пълнене и източване с интегриран ограничител и вентил за измерване с O-ring-уплътнение откъм корпуса на вентила (не е необходимо допълнително уплътнение)
– Патентованата подредба на измервателните точки
– Патентованият измервателен канал е изведен покрай вентилната вложка   до измервателната точка и така се осигурява най-доброто възможно припокриване между диференциалното налягане, измерено в измервателната точка и актуалното диференциално налягане на вентила.

Лесната работа със системата намалява разходите. Достатъчен е само един монтажник, който да извърши необходимите измервания и регулиране.

Когато отоплителната инсталация е двутръбна, трябва да се има предвид, че понякога натоварването ще е частично и няма да се достига работната точка. Диференциалното налягане до термостат вентилите трябва да се ограничи до около 200 mbar. Ако тази стойност не се превишава, те няма да причиняват смущаващи шумове. Това се осигурява с използването на регулатори на диференциалното налягане в съответните щрангове.

Регулаторът на диференциалното налягане “Hycocon DP” е пропорционален регулатор, който работи без допълнителна енергия.

Той се използва в отоплителни или охладителни системи, за да поддържа константно зададеното диференциално налягане в щранга, в рамките на технически необходимия пропорционален диапазон.

Номиналната стойност може да се настройва между 50 mbar и 300 mbar или 250 mbar и 600 mbar без степени. PN 16 до 120°C.

Предимства:
– голям диапазон на дебита
– номиналната стойност може да се блокира
– номиналната стойност може да се види отвън по всяко време
– монтаж на връщащата линия
– може да се изолира
– вграден вентил за източване
– лесно пълнене и източване чрез завинтване на отделен инструмент (принадлежност) към една от точките за измерване на налягането (възможност за свързване на мека връзка)
– вентилен диск с балансирано налягане
– всички функционални елементи са разположени от едната страна
– резбова връзка по EN 10226, предназначена за пръстеновидни клемни връзки на Oventrop за медни тръби с диаметър до 22 mm, както и за многослойната свързваща тръба на Oventrop „Copipe“ 14 и 16 mm
– Вътрешна и външна резба

Награди за дизайн:
Форум за индустриален дизайн Хановер
Награда iF
Международна награда за дизайн Baden-Württemberg
Награда за дизайн Япония

За да се гарантира оптималната работа на една отоплителна или охладителна инсталация, т.е. да се осигури снабдяване с предвиденото количество енергия на всички елементи от инсталацията, независимо колко отдалечени са те от помпата, понякога е необходимо да се направи допълнително хидравлично балансиране. Това се налага и когато изпълнената инсталация се различава от заложената в проекта или някои части на инсталацията са променени.

За тази цел Oventrop предлага компютър за измерване на диференциалното налягане “OV-DMC 2”. Той е създаден специално за регулиране на отоплителни иснталации. Компютърът съдържа необходимите измервателни игли за техниките „classic” и “eco”. При измерванията могат да се използват характеристичните линии на вентила, които са записани в “OV-DMC 2”.

Очакваме Ви на Международния Технически Панаир – Пловдив
от 28.09. до 03.10.2009, Палата 10, щанд К2!

Повече информация за продуктовата гама за подово отопление, както и за останалите продукти на Oventrop, може да намерите на www.oventrop.bg

Може да харесате още...