България ще получава 1 млрд. куб. м природен газ годишно от Азербайджан

Вижте също...