България ще получи финансиране при затваряне на силно замърсяващите тецове

Еврофондове и допълнително финансиране за засегнатите региони от прехода към нисковъглеродна икономика ще има от 2021 година. Това означава, че редица страни, сред които и България, ще получат финансиране заради директивата на ЕС за поетапно затваряне на силно замърсяващите тецове. Отделно е договорена възможност след 2020 г. част от държавните приходи в европейската търговия с парникови квоти да отиват за въглищните централи, за да могат те да покриват разходите си и да не се увеличава цената на тока. В началото на годината стана ясно, че България ще подкрепи жалбата, която Полша внесе в Съда на ЕС срещу европравилата за намаляване на вредните емисии от въглищните централи. В регламента, одобрен преди година, са заложени пределни нива за вредните емисии. Така, ако до 2021 г. въглищните централи не инвестират достатъчно в пречистващи инсталации и не се вместят в допустимите количества азотни оксиди, живак и др., ще трябва да бъдат затворени. Опасенията са, че България няма да се справи с тези срокове, тъй като това предполага огромни инвестиции за тецовете.


Вижте също...