pixel

Българската НЕК ще получи подкрепа от ЕИБ за 1,6 GW помпено съхранение

EIB

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подпомогне националната електрическа компания на България в подготовката ѝ за изграждане на две 800-мегаватови помпено-акумулиращи водноелектрически централи (PSHPP) в югозападната част на страната, като предостави консултантска подкрепа за проектите.

Консултантската служба на ЕИБ ще проучи техническата осъществимост и икономическата жизнеспособност на двата проекта, като същевременно ще оцени техните ползи и рискове, което ще позволи на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) да вземе информирани решения по отношение на процеса на развитие.

Новите PSHPP ще бъдат изградени в каскадни язовири и водохранилища в близост до градовете Батак и Доспат. Стойността на всяка от тях се оценява на около 900 млн. евро. И двата проекта са планирани за завършване до 2032 г. и са част от Десетгодишния план за развитие на мрежата (TYNDP) 2024 на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E).

Според вицепрезидента на ЕИБ Кириакос Какурис двата проекта „могат да окажат значително въздействие върху енергийния микс на България и да повишат стабилността на нейната електропреносна мрежа, като същевременно укрепят цялостната инфраструктура на европейската енергийна мрежа“.

Понастоящем НЕК експлоатира 31 водноелектрически и помпено-акумулиращи централи с обща инсталирана генерираща мощност от 2739 MW и помпена мощност от 932 MW.

Снимка: EIB

Може да харесате още...