Българското ядрено дружество настоява да се развиват АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ „Белене“

Българското ядрено дружество /БЯД/ е изпратило отворено писмо до премиера, президента и депутатите от Народното събрание, в което настоява в дългосрочната стратегия за енергийното развитие на България да бъде включено запазването на действащите и намиращите се в напреднал стадий на реализация нови ядрени блокове на площадките на АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ „Белене“. Дружеството настоява за развитието на нови, още по-съвременни, ядрени мощности.

От БЯД са на мнение, че по технико-икономически съображения се налага атомната енергия да продължи да бъде гръбнак на националната енергийна система, както и че засега тя е единственият доказал се едновременно екологичен, надежден и достъпен източник на електроенергия за България.

Според дружеството за по-голяма прозрачност, обоснованост и приемственост в енергийната политика на България, следва да се разработи нова енергийна стратегия от водещи в страната учени и енергийни експерти, която да се подложи на обществено обсъждане, да се приеме от Народното събрание на страната и да стане основа на бъдещото развитие на енергетиката до 2030 и в дългосрочен план до 2050 година, се посочва още в писмото.


Вижте също...