pixel

Бангладеш ще инсталира по 7000 домашни фотоволтаични системи всеки месец

Международна асоциация за развитие при Световната банка (IDA) обеща да подкрепи правителството на Бангладеш със заем от 78,4 милиона долара. Целта е да се добавят 480 000 нови домашни соларни системи като част от проект за електрификация на селските райони в страната.

Проектът Електрификация на селските райони и възобновяема енергия (RERED II) има за цел подсигуряване на чиста и надеждна енергия за хиляди жители на Бангладеш, които в момента живеят без достъп до мрежата за електричество. Проектът за соларните домове ще се изпълнява като публично-частно партньорство. В рамките на плана би трябвало да се инсталират по 7000 слънчеви фотоволтаични системи за домовете всеки месец. Това го прави най-бързо развиващия се проект за домашни соларни системи в света.

Благодарение на заеми от Световната банка Бангладеш вече има около три милиона инсталирани домашни слънчеви системи. Но това е само „капка в морето“, като се има предвид, че 58% от населението живее без достъп до електрическата мрежа . Правителството на Бангладеш си е поставило за цел всички жители на страната да имат дсотъп до електроенергия до 2021 г. Това обаче е трудно за постигане. Селата из страната са разпръснати, а теренът е свръх-предизвикателен – голяма част от Бангладеш се намира под морското равнище и се пресича от огромни реки. Това прави изграждането на електропреносна инфраструктира в страната трудно и скъпо начинание.

Първоначалният проект RERED, одобрен през 2002 г., е смятан за успех, което доведе до появата на RERED II. До момента той е осигурил достъп до чиста енергия достъп за повече от 414 000 домакинства.

greentech.bg

Може да харесате още...