Барбадос получава средства от ЕС и САЩ за проекти за възобновяема енергия

Интерамериканската банкова мрежа за развитие и Европейския съюз (ЕС)  ще финансират Барбадос, за да развие проекти за възобновяема енергия. Правителството на карибския остров ще проучи възможностите за изграждане на офшорни проекти за възобновяеми енергийни източници, като се фокусира върху топлинната енергия на океана, ветроенергийните системи и плаващите вятърни турбини.

Държавната “Програма за енергия на публичния сектор” получи финансирането чрез Министерството на енергетиката и водните ресурси на страната, което ще възложи извършването на екологични проучвания чрез консултантска фирма. Министерствота е изпратило Декларация за интерес с краен срок за отговор 25 юли.

“Този проект ще ни спестява няколко милиона долара годишно, около 3 милиона. Това не е много в контекста на Барбадос, но е добро начало”, заяви Дарси Бойс, министър на енергетиката на Барбадос. “Когато това се съчетае с работата по модернизиране на 13 правителствени сгради със слънчева фотоволтаика, нещата започват да се натрупват”.

Правителството на островната държава си е поставило за цел намаляване на потреблението на електроенергия с 29% спрямо базовата линия от 2009 г. чрез въвеждането на нови технологии за възобновяеми източници.


Вижте също...