pixel

Бърз и качествен отговор от газови кондензационни котли Aldens W

ecotherm

Със своята естетика и обновен стилен цвят новият котел от серията Aldens W добавя стойност към вашето жилище. Котелът заема много малко пространство благодарение на малките си размери, които са в контраст с неговата мощност. Гамата се състои от 5 различни модела (65/85/105/130/150) с мощности съответно (67, 90, 110, 131 и 154 kW в режим 50/30°С) и общо 10 модификации, в зависимост от това дали котелът е master (с пълноценен панел за управление) или е slave (със светодиодна индикация).

Възможност за реализация на големи проектни мощности със стенни котли чрез работа в каскадна система – до 16 котела с обща мощност до 2462 kW. Каскадните и допълнителните модули могат да се добавят като аксесоари към дадена отоплителна система. Те са много малки като размери и се монтират в котела на предвидените за целта места. По този начин се избягват проблеми, свързани с монтирането на тези модули към стената или електрическото табло в котелното помещение и дългите кабелни връзки.

Много голям диапазон на модулация в режим на отопление (до 20%), осигуряващ по-малък брой на циклите старт-стоп и намаляване на загубите в системата, което гарантира икономична работа. Същевременно се увеличава степента на контрол на отоплението. При пълна модулация уредът винаги работи с най-висока ефективност през всички сезони както през деня, така и през нощта.

ecotherm

Серията Aldens W са газови котли, подходящи за работа с природен газ, но могат лесно да бъдат преустроени за работа с LPG.

Високата ефективност, ниското ниво на шум, ниската температура на димните газове и ниските нива на емисии определят Aldens W като екологично чист продукт. Продукт, създаден в съответствие със стандарт EN 15502 (газови котли за централно отопление с мощност до 1000 kW), както и с Директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) и Нисковолтовата директива (LVD).

Кондензационните котли Aldens W са изработени от висококачествени и дълготрайни компоненти от водещи производители в премиум сегмента. Оборудвани са с термостати и сензори за максимална безопасност и идеален контрол. Тези компоненти са спечелили одобрението на производители, потребители и сервизи по целия свят.

ecotherm

Издръжлив, екологичен и безшумен топлообменник

Топлообменникът на газовия котел Aldens W е цилиндричен, с гладка повърхност, изработен от неръждаема стомана. Високоефективен, здрав и устойчив на термични шокове, той е с нисък СО2 отпечатък и 100% рециклируем. Бързият достъп за лесна поддръжка се осигурява чрез отстраняване на няколко гайки.

При производството на кондензационните котли Aldens W се използва патентованата от Sermeta безшумна и дълготрайна горелка Bluejet®.

Управляваща платка от последно поколение

ecotherm

За управление на отоплителна инсталация, система за подгряване на битова гореща вода и система със слънчеви колектори производителят е заложил на най-удачната платка – LMS14 от Siemens.

Основните характеристики, заложени в управляващата платка при котлите Aldens W са:
– възможност за зареждане на параметри чрез преносима памет;
– времеви програми за отопление;
– подгряване на битова гореща вода и управление на външно реле;
– управление на три допълнителни отоплителни кръга чрез модули за разширение;
– четири свободни входа за свързване на сензори (1 сензор за външна температура, 1 каскаден сензор, 1 сензор за бойлер за БГВ и 1 недефиниран сензор);
– три цифрови входа – например, могат да се свържат 3 броя стайни термостати за управление на 3 отоплителни кръга (включване/изключване)  или управление на отоплението на плувен басейн;
– чрез свързване на 2 стайни модула могат да се избират икономичен / комфортен режим на работа и промяна на температурата на котелната вода в 2 отделни отоплителни кръга.

Модулът – вентилатор + тръба на вентури, газов клапан, клапа димни газове

С модулиращия вентилатор от EBM се доставя необходимото количество газово-въздушна смес, в зависимост от мощността на котела. Скоростта на вентилатора се увеличава или намалява спрямо мощността на котела. По този начин се запазва ниското ниво на шум и се предотвратява загубата на ефективност поради излишък на въздух.

ecotherm

Тръбата на Вентури от Honeywell осигурява 1:10 идеална смес газ-въздух. Това съотношение е постоянно в целия диапазон на мощност на котела. Това е най-важният елемент, който осигурява ефективност и чист горивен процес.

Безопасното подаване на газ се дължи на газовия клапан Honeywell. Количеството му зависи от променливата скорост на модулиращия вентилатор.

Възвратната клапа за димни газове, използването на която е задължително в каскадните системи с положително налягане, е монтирана фабрично в моделите 85/105/130/150.

Неутрализатори

ecotherm

За неутрализиране на киселинността на кондензната вода се използват неутрализатори. За отоплителни системи с мощност 200 kW и повече използването им е задължително. Преди неутрализацията pH на конденза на природния газ е 3.5-4, а след неутрализацията стойностите са между 6 и 7.

Каскадна система с много висока производителност

Вместо да се използва един котел с голяма мощност в системи за централно отопление, като например жилищни блокове или административни сгради, могат да се използват няколко по-малки котли, които работят съвместно в „каскадна система“. Каскадни модули управляват каскадната система и комуникират постоянно с електронните управляващи платки в котлите.

ecotherm

Работа в каскадна система

При необходимост от топлина в каскадната система първо се задейства първия котел (водещия котел). След определен период от време този котел прехвърля водещата роля на втория котел. По този начин при продължителна работа всички котли в каскадната система са натоварени равномерно.

В каскадната система най-широк диапазон на модулация и по този начин най-висока ефективност се постига чрез включването на множество на брой котли, които работят на принципа „стартирай по-рано и се изключи по-късно“.

Ако въпреки всичко възникне неизправност в един или няколко котела в каскадната система, останалите котли продължават да работят и отоплителната система продължава да функционира.

Не е нужно всички котли в каскадната система  да се доставят с пълноценен панел за управление, какъвто е на водещия (мастер) котел. Тъй като е достатъчно наличието на един водещ котел, останалите могат да се доставят със светодиодна индикация. Това също така е икономично решение от гледна точка на първоначалната инвестиция.

Необходимо е да се управляват въздуха и горивото поотделно с добра система за електронно измерване и управление, за постигане на оптимален горивен процес, наречен модулация на котела, в зависимост от текущата необходимост от отопление на сградата.

Серията газови кондензационни котли Aldens W е част от продуктовата гама, която Екотерм Проект ЕАД предлага на българския пазар. При нас можете да намерите и другите модели газови котли на компанията Alarko-Carrier:

Alarko SRS – стенни газови кондензационни котли с мощности 20, 24, 28 и 36 kW (при 50/30°C);
Alarko SSP – единствените двойно кондензационни котли в България с мощности 20, 24, 28 и 36 kW (при 50/30°C);
Alarko Super Fit – газовите кондензационни котли с най-компактни размери и с мощности 24, 28 и 35 kW (при 50/30°C).

Повече информация за Екотерм Проект ЕАД и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската  мрежа в цялата страна и на сайта или на фейсбук страницата.

Може да харесате още...